10 gode grunner til å bli medlem i NNDS

Lurer du på hvorfor du bør bli medlem i NNDS – Norsk Nettverk for Down Syndrom?

Her gir vi deg 10 gode grunner. Og husk at du ikke behøver å ha Down selv eller være nær pårørende for å melde deg inn. Vår forening er til for alle som ønsker å støtte opp om opplysningsarbeid, bedre rettigheter og inkludering for personer med Down. Ditt medlemskap betyr mye for oss! Meld deg inn her!

1. Fellesskap og samhold

Du blir en del av felleskap – sammen blir vi sterkere! Her kan du møte andre i samme situasjon og oppleve at du/dere ikke står alene.

2. Bidra med dine egne erfaringer

Du kan dele dine erfaringer med andre både på treff i lokallag og gjennom portalen Oppsiden. Å dele kan gi deg både lettelse og støtte, men kan også være til stor hjelp for andre. Vi trenger deg fordi vi tror at hvert enkeltmedlem kan være en resurs for hverandre, ved å dele erfaringer fra akkurat det du står i her og nå – og det du har vært igjennom. 

3. Få kunnskap fra andre

Gjennom NNDS sin portal Oppsiden vil du få tilgang til både kunnskapsbasen fra vårt fagråd, informasjon fra viktige aktører, aktivitetskalender, samt grupper og diskusjoner der medlemmer deler sine tanker og erfaringer. Her vil du finne svært mye nyttig informasjon.

4. Kunnskapsheving

Gjennom våre nettsider, brosjyrer og det informasjonsarbeidet vi i NNDS gjør, jobber vi aktivt med kunnskapsheving for både pårørende, helsepersonell, utdannings institusjoner, genetiske avdelinger og helseforetak. Ditt medlemskap i NNDS er med på å støtte økt kunnskap, innsikt og forståelse for personer med Downs.

5. Du engasjerer deg!

Ved å være medlem i NNDS engasjerer du deg! Engasjement ditt er utrolig viktig for den personen med Downs som du representerer, men også for hele gruppa som helhet.

6. Flere resurser = større innflytelse

Ved å betale medlemskontingenten støtter du arbeidet til NNDS, og du hjelper oss samtidig til å motta flere statlige midler. Med andre ord vil ditt medlemskap sørge for at NNDS kan få flere midler, som vi igjen kan bruke til ansatte som kan jobbe aktivt for å bedre rettigheter for personer med Down. NNDS har som hovedmålsetting å medvirke til at mennesker med Down Syndrom (DS) får et best mulig liv. 

7. Et tydelig talerør

Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere representerer vi personer med Down syndrom som gruppe – utad i Norge og til verden. Jo større NNDS er som gruppe, jo viktigere og tydeligere talerør for vår sak blir vi. Det gir større politisk innflytelse for å få til endringer.

8. Landskonferanse

NNDS ønsker å arrangere landskonferanser hvert år. Dette er en felles arena og møteplass der vi kan møtes for både latter og alvor. Som medlem blir du selvsagt invitert med!

9. Nordisk samarbeid

NNDS har inngått et nordisk samarbeid med Sverige, Danmark og Island og vi har et hårette mål om å arrangere en felles konferanse Stockholm i 2021. Vi har tro på at et nordisk samarbeid vil styrke gruppa, fordi vi samler flere krefter til å jobbe med de samme utfordringene.

10. Medlemsfordeler

Vi vil fremover jobbe aktivt med å få flere fordeler og rabatter for deg som er medlem i NNDS.


Bli medlem her!

Et medlemskap i NNDS koster kr. 200 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  kr. 100 for familiemedlemmer. En liten pris for deg, som betyr mye for oss

Alle monner drar og vi blir selvsagt veldig glade for store og små økonomiske bidrag.
Donere valgfritt beløp på kontonummeret til NNDS 6074.06.83090. Støtt oss!