10 gode grunner til å bli medlem i Downs syndrom Norge

Lurer du på hvorfor du bør bli medlem i Downs syndrom Norge?

Her gir vi deg 10 gode grunner. Du ikke behøver å ha Downs syndrom selv eller være nær pårørende for å melde deg inn. Vår forening er til for alle som ønsker å støtte opp om kunnskap, bedre rettigheter og inkludering for personer med Downs syndrom. Ditt medlemskap betyr mye for oss! Meld deg inn her!

1. Fellesskap og samhold

Du blir en del av felleskap – sammen blir vi sterkere! Her møter du andre i samme situasjon, kjenne på samhold og kan høste av erfaringene til de som har gått veien før dere. Som medlem blir du tilknyttet et lokallag som arrangerer både sosiale aktiviteter og temakvelder.

2. Bidra med dine egne erfaringer

Du kan dele dine erfaringer med andre både på treff i lokallag og gjennom nettstedet Oppsiden. Å dele kan være verdifullt for deg, men kan også være til stor hjelp for andre. Vi trenger deg fordi vi tror at hvert enkeltmedlem er en resurs for hverandre.

3. Få kunnskap fra andre

Gjennom nettstedet Oppsiden vil du få tilgang til kunnskapsbasen fra vårt fagråd, mulighet til å videreformidle informasjon fra eget lokallag eller andre viktige aktører, samt delta i grupper og diskusjoner der medlemmer deler sine tanker og erfaringer.

4. Kunnskapsheving

Gjennom våre nettsider, brosjyrer og det informasjonsarbeidet vi i Downs syndrom Norge gjør, jobber vi aktivt med kunnskapsheving for både familie, nettverk, helsepersonell, utdanningsinstitusjoner, forskere, media og helseforetak. Ditt medlemskap er med på å støtte økt kunnskap, innsikt og forståelse for personer med Downs syndrom.

5. Du engasjerer deg!

Ved å være medlem i Downs syndrom Norge engasjerer du deg! Engasjementet ditt er utrolig viktig på lokalt nivå, på nasjonalt nivå, men også for hele interessegruppa som helhet.

6. Flere resurser = større innflytelse

Ved å betale medlemskontingenten støtter du arbeidet til Downs syndrom Norge, og du hjelper oss samtidig til å motta mer offentlig støtte. Med andre ord vil ditt medlemskap sørge for at Downs syndrom Norge kan få flere midler, som vi igjen kan bruke til å jobbe aktivt for mer likestilling for personer med Downs syndrom, og mer kunnskap om syndromet generelt.

7. Et tydelig talerør

Jo flere medlemmer vi er, jo sterkere stemme har vi – lokalt og nasjonalt. Jo større Downs syndrom Norge er som gruppe, jo viktigere og tydeligere talerør har vi for våre saker. Det gir større politisk innflytelse for å få til endringer.

8. Konferanser og møtepunkt

Downs syndrom Norge ønsker å arrangere og å delta på temakvelder, medlemstreff og møteplasser for både fagfolk og folk flest . Samfunnet trenger flere arenaer og møteplasser der kunnskap og erfaring rundt Downs syndrom deles og utvikles. Som medlem bidrar du til dette, og blir selvsagt invitert med!

9. Internasjonalt samarbeid

Downs syndrom Norge er medlem i flere internasjonale DS-organisasjoner, og gjennom ditt medlemskap hos oss nyter du også godt av de internasjonale ressursene vi har tilgang på.

10. Et sosialt felleskap

Som medlem i Downs syndrom Norge har du tilgang til lokale og nasjonale aktiviteter. Her blir vennskap knyttet, ferie-familier funnet og mang en god prat og god latter blitt til. Velkommen inn i den varmeste VIP-klubben du ikke var klar over at du ønsket deg!


Bli medlem her!

Et medlemskap i Downs syndrom Norge koster kr. 200 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  kr. 100 for familiemedlemmer.

Alle monner drar og vi blir selvsagt veldig glade for store og små økonomiske bidrag.
Donere valgfritt beløp på kontonummeret til NNDS 6074.06.83090. Tusen takk!