Velkommen til ekstraordinært landsmøte 14.januar!

På grunn av endrede rettningslinjer fra barne og ungdoms direktoratet ( Bufdir) er det behov for å gjøre noen endringer og presiseringer i vedtektene til NNDS. Det er ingen store eller prinsipielle endringer, men de er nødvendige å ha på plass for at NNDS skal kunne søke om midler i 2019. 

Det er derfor nødvendig med et ekstraordinært landsmøte for å få vedtatt endringene. Vi vil også benytte anledningen til å få inn flere medlemmer i NNDS sitt styre, og ber alle som er interessert eller har forslag til gode kandidater til å sende inn dette til Lars Langsrud som leder valgkomiteen; lars.langsrud@alpha.no

Det ekstraordinære møte, med lett servering, blir avholdt 14.1.2019, kl 18, hos Dekode i Tollbugata 12, og vi håper mange har mulighet til å delta. Det vil også være mulig å gi sin stemme digitalt i forkant. 

Detaljer og endelig innkalling sendes ut senest 14 dager før møtet.

Siden dette er et ekstraordinært landsmøtet er det ikke mulig å sende inn forslag til sakslisten, men vi vil på generell grunnlag si at styret gjerne tar i mot forslag og innspill fra våre medlemmer på e-post: styret@nnds.no

Her kan du laste ned invitasjonen til det ekstraordinære landsmøte i 2019 med saksliste, forslag til vedtektsendringer og valgkomiteens innstillinger til styret.

Her kan du laste ned invitasjonen til det ekstraordinære landsmøte i 2019 med saksliste, forslag til vedtektsendringer og valgkomiteens innstillinger til styret.