Bli med på forberedelser til 21.mars!

21.mars feirer vi FN-dagen for Down syndrom. Tema for årets markering over hele verden er Leave no one behind. Alle mennesker med Downs syndrom må få muligheter til å leve fullt og helt på lik linje med alle andre på alle samfunnsområder. Temaet er hentet fra FNs mål for en bærekraftig utvikling. I Europa feirer vi mennesker med Downs syndrom og FN-dagen med #folksomdeg.

For å skape oppmerksomhet rundt dagen og saken skal mennesker over hele Europa skal gjøre en flashmob med samme dans på offentlige steder 21. mars kl 16:00. I Norge har vi leid Eidsvolls plass foran stortinget og inviterer alle som har Downs syndrom, venner, familie og andre støttespillere til en stor markering. Du kan danse alene eller sammen med klassekamerater eller en klubb du er med i. Lær deg dansen via en demofilm på Youtube, og danse den på et offentlig sted der du bor.

1. Dette kan du gjøre for å være med på  #folksomdeg flashmob:Se på  Youtube video, følg instrukser for dansen og øv på dansen i små grupper, gruppen skal inkludere og fremheve DS mennesker.

2. Lag gjerne en video men VENT TIL 21. MARS før du deler den.

3. Møt gjerne opp i Oslo på Eidsvoll Plass 21. mars mellom 11.00 og 18.00 gjerne med fane eller bannere. Kl 16 skjer den store dansen.

4. Hvis du ikke bor i Oslo, organiser gjerne en egen flashmob med en gruppe der du bor.

5. Bruk hashtag  #folksomdeg og/eller #citizenlikeyou.

Arrangementet er en del av en felles europeiske flashmob «citizen like you»

Vi vil også markere 21.mars med en videreføring av rockesokk-kampanjen. Mer info om denne finner du her

Du kan også laste ned div materiell til å dele i sosiale medier, eller henge opp på skoler og barnehager her

Her finner du ideer til markering av FN-dagen for Downs syndrom i barnehager og skoler.