–Alle har noe å bidra med i arbeidslivet

Mandag 27. mai 2019 møtte over 200 deltakere opp til Norges første arbeidsmesse for utviklingshemmede. Her får du vite litt mer om messen som ble åpnet av Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og Kristin Sæther fra LO.

Når: 27.mai 2019
Hvor: Scandic hotell i Asker
Arrangører: HELT MED, AV Bærum, Vi Kan Da -Bærum arbeidssenter, Arba inkludering, Aurora, Asker produkt, Sens og Ridderne.
Tekst: Julia Edin, nettredaktør for NNDS og Oppsiden

 –Tusen takk for at jeg fikk komme, jeg må innrømme at jeg synes det er veldig stas å få åpne denne messen, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun mandag sto på scenen til Norges første jobbmesse for personer med utviklingshemming.

I et smekkfullt konferanserom på Scandic hotell i Asker hadde over 200 personer møtt opp for å vite mer om muligheten for både å komme ut i arbeid og å ansette personer med psykiske utviklingshemminger. I foajeen var det satt opp stands fra ulike bedrifter og arbeidssentre som viste frem sine produkter og tjenester. Det ble knyttet nye bekjentskap mellom bedrifter og potensielle arbeidstakere, serverert kake, delt ut lodd og stemmingen var svært god. Det var tydelig at jobbmessen, som er arrangert av HELT MED, AV Bærum, Vi Kan Da -Bærum arbeidssenter, Arba inkludering, Aurora, Asker produkt, Sens og Ridderne, var etterlengtet og noe mange var nysgjerrige på.  

–Det er stas å være her fordi dette er den første messen av denne typen, så det er et historisk sus over dagen i dag. Og det er stas fordi hensikten med denne messen er så viktig: nemlig å koble arbeidstakere, de som ønsker og vil ha en jobb, med arbeidsgivere som har en jobb å tilby. Vi ønsker et arbeidsliv som har plass til alle, og da trenger vi også gode arbeidsgivere, fortsatte Haugli før hun ga ordet over til sin sidemann; Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

–Vårt mål fra et politisk hold er at enda flere bedrifter tar et større samfunnsansvar og får lojale, flinke arbeidstakere, sa Ropstad. –Vi diskuterer ofte at det er viktig med arbeid så man har råd til å betale husleie, men det kanskje aller viktigste med å ha en jobb å gå til er at man kan bruke de flotte egenskapene man har og kan få ett nettverk, få venner og livskvalitet. Derfor er vi veldig opptatt av at enda flere skal få en jobb å gå til.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.
Foto: Astrid Waller

­–Vi har fra regjeringens side lansert en inkluderingsdugnad som handler nettopp om det: vi ser at det er altfor mange som kan, vil og ønsker å jobbe som ikke får et fotfeste i arbeidslivet, sier Haugli.

Inkluderingsdugnaden hun referere til ble startet opp i 2018 og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Dugnaden har tre innsatsområder: redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse og bedre muligheter til opplæring:

  • Regjeringen vil senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet. 
  • De vil videreutvikle og styrke tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at flere kan delta i arbeidslivet.
  • Regjeringen vil styrke mulighetene for opplæring slik at flere kvalifiseres inn i arbeid.

Inkluderingsdugnaden
har tre innsatsområder: redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse og bedre muligheter til opplæring.

 –Og vi vet, og dere vet,  at uansett hvilken bakgrunn du har så har alle noe å bidra med i arbeidslivet, helt eller delvis, sier Hauglie før hun legger til at hun håper at mange av de oppmøtte vil komme ut av dagen i dag med en arbeidskontrakt i hånda.

Vi skal heie. Vi skal gjøre vår del av jobben, slik at det blir enda flere av dere som får mulighet til å få en jobb dersom det trengs ulike tiltak, legger Ropstad til. –Også håper vi virkelig at flere bedrifter ser verdien av å satse, og tør å ta sjansen på noen de kanskje er litt usikre på i starten, fordi vi er helt sikre på at dere vil få både dyktige, men også lojale og pliktoppfyllende arbeidstakere som gjør alt det de kan for å gjøre jobben best mulig.

–Med det erklærer vi årets og historiens første jobbmesse for åpnet! sa Hauglie og Ropstad til jubel og klapp fra salen.

Etter statsrådene fulgte Kristin Sæther fra LO som snakket om arbeidslivsvurdering.

–Vi kan ikke understreke tydelig nok at det å ha et arbeid å gå til for de fleste er helt grunnleggende for å få utløp for sine evner og anlegg, for yrkesidentitet og egenidentitet, sosial tilhørighet, muligheten til å skape noe og bruke seg selv. For alle grupper arbeidstakere er det grunnleggende, også for de som har litt lenger vei å gå for å komme inn i arbeidslivet.

–Vi i LO er svært opptatt av mennesker med ulike former for psykiske og fysiske utfordringer. Vi erfarer at mange i denne gruppen ofte kan finne sin plass i det ordinære arbeidslivet, og det er HELT MED et godt eksempel på. Det vi ser gjennom HELT MED er at personer med utviklingshemning som mottar uføretrygd faktisk kan komme i ordinært arbeidsliv. Med noen tilrettelegging og veiledning klarer disse også å utføre oppgaver på butikker, hoteller, cafeer og restauranter, i offentlig sektor, barnehager og sykehjem.

Norges første jobbmesse for utviklingshemmede

Norges første jobbmesse for mennesker med utviklingshemming.er nå gjennomført. Takk til våre medarrangører NAV Bærum, Vi Kan Da -Bærum arbeidssenter, Arba inkludering, Aurora, Asker produkt, Sens og Ridderne.Det kommer nok til å bli flere 🙂

Posted by HELT MED on Tuesday, 28 May 2019

Sæther viser til aktuell forskning som peker på at de ansatte med funksjonsnedsettelse kan gi økt fortjeneste: det er lavere turnover, det er mange i denne gruppen som har lavt sykefravær, og virksomhetens renommé blir styrket.

Etter Sæthre fulgte suksesshistorier fra flere bedrifter om hvordan de gjennom HELT MED hadde ansatt personer med psykiske utviklingshemminger på sine arbeidsplasser. Blant annet kunne Scandic-kjeden vise til hele 22 HELT MED-ansatte og inviterte til speed-intervjuer i løpet av dagen for å bli bedre kjent med potensielle søkere. Deretter var det tid for mingling og besøk av stands før dagen gikk videre med taler fra blant annet Asker og Bærum sine to ordførere.

Vi i NNDS takker arrangørene for et flott arrangement. Vi håper både at flere med Downs syndrom vil se at de kan være svært verdifulle i arbeidslivet og at flere bedrifter vil få øynene opp for å ansette personer med psykiske og fysiske funksjonshemminger i det ordinære arbeidsmarkedet.

Vil du støtte NNDS? 
Vi er avhengig av din støtte for å fortsette arbeidet med å øke kunnskapen om Down syndrom og kjempe for like muligheter for alle. 
Et medlemskap i NNDS koster kr. 150 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  75 kr. for familiemedlemmer. En liten pris for deg, som betyr mye for oss!
Bli medlem her
.  
Du kan også bli medlem og/eller donere valgfritt beløp via
VIPPS nr. 84535 (du finner oss under Kjøp & betal).
Takk for din støtte – sammen blir vi sterkere!