Bleiefri – om renslighetstrening

At barna våre slutter med bleie og blir «tørre» er en viktig begivenhet som har stor betydning i hverdagen. Vi konstaterer at dette er et viktig tema også for foreldre til barn med Down syndrom.

Denne artikkelen er hentet fra Kunnskapsbasen på Oppsiden. Husk at du finner mye relevant fagstoff og litteratur i Kunnskapsbasen. Å registere seg på Oppsiden er gratis og åpent for alle. Registrer deg her.

Tekst: Anne Grethe Einang, Fagrådet til NNDS og seksjonsleder ved avdeling for Habilitering i sykehuset Innlandet, barneseksjonen i Hedmark.
Foto: Shutterstock
Design av tabell: Julia D. Edin, nettredaktrøf ro NNDS & Oppsiden

Foreldre kommer med spørsmål og deler tips og erfaringer. Det har i den sammenheng også kommet spørsmål om habiliteringstjenestene (HABU) har noe opplegg  knyttet til renslighetstrening.

Fra «Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom» kan en trekke fram følgende:

 • Barn med  Down syndrom er senere en  mange andre barn til å slutte med bleie.
 • 75% av 5-åringene brukte bleie i en undersøkelse fra  2009 (Dolva)
 • Mange forelder er bekymret for skolestart og stigmatisering.
 • Klinisk erfaring tilsier at mange barn blir renslige senest rundt skole alder.

Dette betyr i praksis at det er store individuelle forskjeller og mange foreldre setter i gang med vanlig «pottetrening» langt tidligere enn 5 års-alder –  og mange lykkes. Dette henger selvsagt sammen med barnets modningsnivå og generelle utvikling.

I retningslinjen blir det videre slått fast at intensiv strukturert  toalettrening har god effekt. Dette er et krevende tiltak, hvor familie og fagpersoner «flytter inn» på do for en periode. En del habiliteringstjenester rundt om i landet har tilbudt og tilbyr denne type trening. Men slik vi ser det er dette noe man kan vurdere i de tilfeller hvor barnet ikke er blitt «tørr» innen rimelig alder og det ellers påvirker familiens og barnets hverdag i vesentlig grad.

Tendensen er også at Habilitering for barn og unge (HABU) mulighet til drive denne type oppfølging har blitt svært begrenset i tråd med at flere oppgaver etter hvert  overføres til kommunene. Dersom dette er aktuelt bør en derfor sjekke om dette i det hele tatt er en mulighet i HABU der du bor. Eventuelt om kommunen har nødvendig kompetanse.

Før en i det hele tatt vurderer denne type trening er det viktig å få utredet eventuelle medisinske årsaker.
I nevnte «Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom» står det tydelig at det er en oppgave for HABU å «Gi informasjon til foreldre med enkelt konsultasjoner og /eller i gruppesamlinger om forventet utvikling og  virksomme tiltak for  å oppnå kontinens hos barnet»
Hos oss har vi utarbeidet noe enkle råd som vi formidler til foreldre, barnehage og skole når dette etterspørres:

Renslighetstrening

 • Avklar om det er noen medisinske årsaker til at barnet ikke er renslig
 • Sjekk ut om barnet forstår: nå tisser jeg → bleia blir våt, bæsjer → kjennes bleia, lukt
 • Sjekke hvor lenge barnet er tørr /bleie sjekke hver time før oppstart
 • Lag rutiner for do/pottebesøk, registrering
 • Sørg for at barnet sitter trygt; doring, fotstøtte, slik at det ikke bruker unødige krefter på å holde seg fast.
 • Ros for at barnet sitter fint på potta
 • Bruk gjerne et tidsur for å markere hvor lenge barnet skal sitte, starte i det små dersom det å sitte på do/potte er en utfordring.
 • Masse ros ved resultat. Gi eventuelt belønning.
 • Fokus på tørr bleie/bukse
 • Hold dere til den tida som er bestemt!


Registrering av renslighet

 denne linken kan du laste ned Oppsidens skjema for registrering av renslighet. Skjemaet er laget for en uke av gangen og er i A4-format slik at du enkelt kan printe det ut selv.

Som på de fleste områder finnes det ingen fasit på når og hvordan man skal prøve å få barnet til å slutte med bleie. Det som er sikkert er at det er store individuelle forskjeller . Barn er forskjellige og det er også familier.
Men vår erfaring tilsier at det er viktig å tenke enkle gjennomførebare  rutiner.  Barnehage, eventuelt skole, er en svært viktig samarbeidspartner .

Lykke til!

Vil du støtte NNDS? 
Vi er avhengig av din støtte for å fortsette arbeidet med å øke kunnskapen om Down syndrom og kjempe for like muligheter for alle.  
Et medlemskap i NNDS koster kr. 150 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  75 kr. for familiemedlemmer. En liten pris for deg, som betyr mye for oss! 
Bli medlem her
Du kan også bli medlem og/eller donere valgfritt beløp via 
VIPPS nr. 84535 (du finner oss under Kjøp & betal).
Takk for din støtte – sammen blir vi sterkere!