Oppsiden får drahjelp

Det har snart gått ett år siden vi lanserte Oppsiden.no og siden den gang har vi fått over 1100 registrerte brukere. Men det gjenstår fortsatt litt for å løfte Oppsiden til å bli enda bedre. Nettopp derfor er vi i NNDS svært takknemlige for å få drahjelp av Prospera!

Stiftelsen Damm (tidligere Ekstrastiftelsen) har bevilget penger til NNDS for å gjennomføre et samarbeid med Prospera. Prospera er et landsdekkende nettverk av frivillige konsulenter. Et pro bono-team bestående av 5 frivillige konsulenter skal jobbe sammen i tre måneder og utvikle en bærekraftig driftsmodell for Oppsiden.no.

Hvem er Oppsiden for?

En familie som har fått vite at de venter et barn med Down syndrom, eller har et barn med Down syndrom, vil være på søken etter kunnskap. For mange starter denne kunnskapsreisen på Google og Facebook hvor kvaliteten på innholdet er svært varierende og tilfeldig. NNDS har utviklet Oppsiden.no, for å være et attraktivt møtested der man kan dele erfaringer, samt samle og systematisere kunnskap innenfor trygge rammer.

Oppsiden.no er et brukergenerert forum som allerede etter ett års drift viser seg å være en viktig ressurs for målgruppen. Oppsiden.no fungerer som kunnskapsbank, støttespiller og et hjelpemiddel for alle som berøres av, eller har interesse for, Downs syndrom. Det finnes om lag 10 000 mennesker med Downs syndrom i Norge i dag. Hver av disse har i hvert fall fire personer nært rundt seg som kan ha direkte nytte av kunnskapen og erfaringene som deles på Oppsiden.no.

–Oppsiden.no har nådd en sårbar gruppe og er en god plattform for samhandling og støtte. For at innsatsen skal vedvare er det behov for å utvikle en driftsmodell som beskriver muligheter for å generere midler og ressurser til drift og utvikling over tid, sier Magne Ilsaas som sitter i styret til NNDS og som har utviklet Oppsiden. 

Veien videre

Sammen med teamet fra Prospera skal NNDS utarbeide en plan for å oppnå økonomisk bærekraft for Oppsiden. Resultatene er konkrete verktøy basert på strategisk rådføring av fageksperter. For brukerne av Oppsiden.no betyr det konkret at vi forhåpentligvis på sikt, får flere ressurser til å produsere relevant kvalitetsinnhold, nyttige funksjoner og verktøy som kan være til støtte i hverdagen.

–For meg som har jobbet med ideen til Oppsiden i flere år er det fantastisk å kunne få arbeide videre med portalen, med støtte fra fagfolk gjennom Prospera. Akkurat nå jobber Prospera med å sette sammen et team av riktige spesialister som skal jobbe tett mot prosjektgruppen i NNDS, sier Ilsaas. Han er med i prosjektgruppen i NNDS. 

Den viktigste ressursen

Prosperas pro bono-prosjekt på 3 måneder er en gjennomarbeidet modell som allerede har løftet et stort antall ideelle organisasjoner. Nå håper Ilsaas at de kan være en drahjelp for å løfte Oppsiden til å bli et viktig verktøy for brukergruppen. 

–I årene fremover må vi sakte men sikkert fylle portalen med innhold, og skape nyttige funksjoner for dem portalen er ment for i utgangspunktet. Det er ingen enkel jobb å konkurrere med Facebook, men min drøm er fortsatt at Oppsiden sakte men sikkert skal kunne bli den viktigste ressursen for alle med Downs Syndrom eller interesse for Downs Syndrom, avlsutter han. 

Vil du støtte NNDS? 
Vi er avhengig av din støtte for å fortsette arbeidet med å øke kunnskapen om Down syndrom og kjempe for like muligheter for alle.  
Et medlemskap i NNDS koster kr. 150 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  75 kr. for familiemedlemmer. En liten pris for deg, som betyr mye for oss!
 Bli medlem her
Du kan også bli medlem og/eller donere valgfritt beløp via 
VIPPS nr. 84535 (du finner oss under Kjøp & betal).
Takk for din støtte – sammen blir vi sterkere!