Med fokus på arbeid og aktivitet

Tirsdag 15. oktober 2019 var det full sal i Litteraturhuset i Oslo da NNDS inviterte til frokostmøte. Tema for morgenen var arbeid og aktivitet.  –Vi har en veldig viktig og vesentlig sak på agendaen i dag – det handler om likestilling. Kampen er ikke over enda, innledet Karen Knudsen Synnes fra NNDS, som stod for arrangementet. 

Invitasjon til frokostseminaret til NNDS, med tema arbeid og aktivitet.

Retten til arbeid

Konferansier Svein André Hofsø tok deretter ordet og introduserte Randi Ødegaard, styreleder i NNDS, som kom rett fra God Morgen Norge. Der hun sammen med Svein André og Hanne Aarstad hadde snakket om nettopp arbeid og aktivitet på direktesendt TV.

Svein André Hofsø, Randi Ødegaard,  Hanne Aarstad deltar på God Morgen Norge.

Se video fra God Morgen Norge her.

Foto: Karianne Hjørnevik Nes

–Dessverre er det altfor få som får mulighet til å komme inn i arbeidslivet, sa Ødegaard til forsamlingen på Litteraturhuset. –Dette er synd, både for de som ikke kommer inn i arbeidslivet, for arbeidsmarkedet og for samfunnet generelt. Å ha rett til arbeid er en rett vi står altfor langt fra når det gjelder mennesker med Downs syndrom. Vi trenger å løfte blikket opp og ut, fjerne fordommer og høre på de gode historiene. 

Like muligheter til arbeid og aktivitet

Deretter var det Likestillingsombudet Hanne Bjurstrøm sin tur til å snakke om likestilling i arbeidslivet.

Bjurstrøm fortalte at Norge våren 2019 ble eksaminert av FN-kommisjonen for personer med nedsatt funksjonshemming. –Det står masse spennende i den rapporten som FN laget, fortalte hun, –men det er særlig noe viktig som står i konklusjonen: Norge kan velferdsordninger, men er dårlige på å inkludere funksjonshemmede i samfunnet. 

Hun snakket om bekymringer både i forhold til arbeid og bolig. Hun trakk frem effektivitetskrav som blir satt på VTA-arbeidsplasser og at det blir stadig mer institusjonaliserte boliger.

–Vi trenger ikke bare å snakke om likestilling, men vi trenger en reform for likestilling og like muligheter. Dette må speiles og prioriteres i statsbudsjettet, men det må også speiles i våre holdninger. Vi må jobbe med hele samfunnet for å forstå at funksjonshemmede ikke bare skal ha rett, de skal også rett. Mangfold skal anerkjennes og det skal anerkjennes som noe positivt.

Se kort video med høydepunkter fra dagen her:

Video: Ingeborg Sommerfelt

De gode historiene

Deretter var det duket for flere gode historier fra arbeidslivet: 

Øyvind Polsrod og Erlend Helmersen jobber sammen på Meny i Porsgrunn og ble kjent gjennom nyhetene etter en uheldig episode med en kunde. Men det var slett ikke det som var fokuset i det de fortalte; her kom det fram både hvor stor ressurs Erlend er som ansatt for Meny Hovenga og hvor godt vennskap Erlend og Øyvind har fått gjennom arbeidsforholdet. 

Gro Marit Rødevand fra Karde holdt innlegg om prosjektet “Støtte til vanlig arbeid” som gjennomføres i samarbeid med NNDS. Hun hadde også med seg Øyvind Ulsrud som jobber (og har jobbet i over 10 år) på Politihuset på Grønland . –Jeg elsker jobben min, sa Øyvind som leverer post og pakker på Politihuset. 

Inajoy Riise og Philip Willoch Syse fortalte om hvordan det er å jobbe i Bærum kommune. Philip er 26 år og jobber 100% i perasonalkantinen der de servere ca. 250 gjester hver dag, mange fra forskjellige steder i verden. –Jeg er veldig glad i mennesker og jeg liker å høre hvor de kommer fra. Det gjør jobben min ekstra spennende, sa Philip.

Se invitasjonen og programmet for hele dagen her.

Viktig aktivitet

Jarle Eknes og Steinar Løland fra SOR Stiftelsen snakket om hvordan Helt Med-prosjektet ønsker å gjøre det ordinære arbeidslivet mer tilgjengelig for personer med utviklingshemminger. –En veldig viktig drivkraft vi har hatt for å starte opp dette prosjektet, har vært den utviklingen vi har sett for mennesker med utviklingshemmede gjennom de senere år. Antallet personer med utviklingshemmede, også i VTA-bedrifter synker dramatisk. Løland viste til statistikk fra NAKU fra 1994 der 95% av alle med utviklingshemming hadde dagtilbud, mens det i 2017 bare var 47%. 

Helt til slutt ble Hanne Aarstad intervjuet av Karianne Nes fra NNDS. –Jeg er veldig aktiv, glad i vennene mine og glad i å yte mye i min menighet i Fredrikstad og å reise. Hanne jobber i FASVO, en tilrettelagt bedrift og er i tillegg nyvalgt inn i menighetsrådet. 

Se video av frokostseminaret i sin helhet (live-streamet) her:

Posted by Norsk Nettverk For Down Syndrom – NNDS on Monday, 14 October 2019
Video: Karianne Hjørnevik Nes

Dagen ble avsluttet av konferansier Svein André Hofsø som rundet det hele av. NNDS vil takke alle som holdt innlegg, alle som deltok og alle som så på live-streamen vår, for oppmerksomheten rundt temaet arbeid og aktivitet!