En samtale om aktivitet og arbeid

mellom Hanne Aarstad og Karianne Hjørnevik Nes

Under NNDS sitt frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, den 15.oktober 2019, ble Hanne Aarstad intervjuet om aktivitet og arbeid av Karianne Hjørnevik Nes i NNDS. Hanne er en aktiv og engasjert dame som jobber i FASVO, en bedrift i Fredrikstad, og er i tillegg nyvalgt inn i Glemmen menighetsråd.
Her kan du lese samtalen mellom de to.

Foto: Karianne Hjørnevik Nes

Viktigheten av å ha et arbeid

Karianne:  –Jeg heter Karianne og har fått æren av å intervjue Hanne. Vi kjenner hverandre litt fra Fredrikstad. Hanne er en stor inspirasjon for meg som mor, med tanke på når min datter skal ha jobb og forsørge seg selv. Kan du si litt om livet ditt Hanne?

Hanne: – Jeg heter Hanne og er fra Fredrikstad. Jeg er veldig aktiv, glad i vennene mine og familien min. Jeg er glad i å yte mye i Glemmen menighet i Fredrikstad og jeg er glad i å reise. 

Karianne: –Ja, Hanne har bestilt taxi til oss i dag, og er en fryd å reise med. Jeg har booket henne som min personlige reiseguide fremover! Hvor jobber du nå og hva gjør du på en vanlig arbeidsdag?

Hanne: – Jeg jobber i Fasvo. Det er en tilrettelagt bedrift for mennesker med bistandsbehov. Bedriften jobber med utkjøring av masse forskjellige ting. Jeg jobber med Jobbfrukt hvor vi leverer frukt til barnehager og bedrifter. En typisk dag er at jeg er med på å pakke og kjøre ut frukten. Så er det en del forberedelser til dagen derpå, som råpakking og litt pc-arbeid og sånne ting. På Promotering så pakker vi en del for andre bedrifter som Royal Canin og Brynild blant annet, som er veldig inspirerende å være med på.

Karianne: – Hva er det beste med jobben din? 

Hanne: – Det beste med jobben er at det er stabilitet, at jeg har faste rammer, at det er en trygghet i å ha noe å gå til hver dag og selvfølgelig god kollegaer. Det er det viktigste.

Aktiv i kirken 

Karianne: – Du er aktiv på fritiden også, og nå i kirkevalget kom du inn i menighetsrådet på fast plass, med mange ekstra personstemmer. For en tredje periode! Har du drevet aktiv valgkampanje? 

Hanne: – Ikke veldig aktiv, men jeg har selvfølgelig fortalt det til venner og familie. Også skrev jeg en liten tekst om det på facebook som jeg har fått bra respons på. 

Karianne: – Hva betyr vervet i kirken for deg?

Hanne: – Det betyr alt, det er veldig viktig for meg å kunne være med på å forme menigheten vår. At jeg kan bidra med mine tanker og meninger, det er veldig viktig. Også har jeg jo veldig mange venner der. 

Ønsket forandring

Karianne: –Hvor lenge har du jobbet i Fasvo? 

Hanne: – Per i dag har jeg jobbet der i 17 år. 

Karianne: – Det er jo imponerende, men du fortalte meg at du for litt siden trengte litt forandring. Hva gjorde du da? 

Hanne: –Jeg snakket med personalansvarlig i Fasvo og kirkevergen, som da fikk til en veldig fin rolle for meg i Fredrikstad kirkelige fellesråd hvor jeg har utplassering en gang i uka. Der har jeg nå vært i tre år. Der gjør jeg mye forskjellig, jeg er veldig glad i kontorarbeid med både papir- og pc-arbeid, sånne ting. Pluss at jeg jobber for Domkirken i Fredrikstad, der jeg er med på lage middager sånn 4-5 ganger cirka i løpet av et halvår. 

Råd til andre

Karianne:– Har du noen råd til unge og voksne med Down syndrom som vil ha jobb?

Hanne: – Nei, det er vanskelig å svare på akkurat det. Det jeg tenker er viktigst er at det blir mange flere VTA-plasser. Også mener jeg at politikerne må skjønne at vi med Downs syndrom både kan og vil jobbe, og at de legger til rette for det fremover.  

Her kan du leser mer om, eller se videoer fra, Frokostseminaret.