Bakgrunn for Rockesokk

Initiativet «Rock Your Socks» er opprinnelig fra USA, men drives internasjonalt av Down Syndrome International (DSi) og heter da «lots of socks». Over hele verden feires verdens Down syndrom dag med ulike sokker. I Norge har vi rokket sokkene i flere år med hashtaggen #rockesokk.

Rockesokk åpner opp for samtaler

Med denne enkle gesten av å ta på seg ulike sokker har vi alle muligheten til å stå opp for mangfold i samfunnet, menneskers likeverd, muligheter og rettigheter. Dette gir også rom for dypere samtaler og kunnskap om hvordan ulikheter beriker samfunnet vårt. Kunnskap trengs for å øke bevisstheten om hvordan deler av samfunnet fortsatt utelukker og diskriminerer enkeltpersoner og grupper. Kunnskap om menneskerettigheter og hvordan konvensjoner og lovgivningen faktisk kan bli virkelighet hvis vi seriøst utnytter mangfoldets kvaliteter og styrker. Sammen. Gjennom samtale, diskusjon, samarbeid og handling.

Menneskerettigheter

Menneskerettighetene fra 1948 (MR) er et konsept som vi tror de fleste vet om. Det viste seg at i mange land har det vært utfordrende å anvende menneskerettighetene også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Derfor besluttet FN i 2006 konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede, CRPD. Dette er en konvensjon som allerede betyr mye for vår målgruppe, og som har potensial til å kunne forandre livene til våre medlemmer til det bedre. Det er et kraftig verktøy som tolker menneskerettigheter fra et funksjonshemningsperspektiv – hvor hindringene er i samfunnet – ikke hos enkeltpersoner.

Rock sokkene fra et menneskerettighets-perspektiv

Artikkel 8 i CRPD har den overordnede overskriften Bevisstgjøring. Artikkelen snakker blant annet om effektive kampanjer som øker offentlig bevissthet av nedsatt funksjonsevne. Rocksokk-kampanjen har vist seg å gå rett inn i folks hjerter og sinn, og vi håper at norske politikere, myndigheter og media vil ta til seg kampanjen og dra nytte av kraften og gleden den skaper.

Ved å gjøre dette kan vi oppnå det Norge har skrevet under på: å bekjempe stereotypiske oppfatninger, øke bevisstheten om våre medlemmer og andres funksjonshemmedes ressurser og evner, og til å vise hva vi kan bidra med i samfunnet.

Ta på ulike sokker for å øke kunnskapen om våre rettigheter. For å vise at du ønsker et opplyst og engasjert samfunn. Bli med i Rockesokk-kampanjen for å støtte mangfold og alles like muligheter!

Vi håper du vil bli med å rocke sokkene den 21/3 i 2022!

Det kan du gjøre ved å: