Bli kjent med Elisabeth de Lange, NNDS sin nye daglige leder, som vil lede med både hodet og hjertet!

Midt i opptakten mot 21/3 og akkurat da Korona-krisen brøt ut startet Elisabeth de Lange i jobben som daglig leder for NNDS. Det er på høy tid med en ordentlig presentasjon av damen som vil styre skuta til NNDS gjennom både sammenslåing med Ups & Downs, mot bedre likepersonsarbeid og mot klare mål og visjoner for organisasjonen. 

Portrett av NNDS sin nye daglige leder, Elisabeth De Lange
NNDS sin nye daglige leder, Elisabeth de Lange

Foto:  Rolf Pettersen

Personlig erfaring

– Det ble en hektisk og annerledes start for å si det sånn, sier Elisabeth over videosamtale. Hjemme på Blommenholm har hun lånt soverommet til den ene av hennes to sønner som kontor. Siden hun startet i stillingen som daglig leder har hun rukket å sette seg inn i hvordan NNDS jobber og hva som bør gjøres fremover. Hun har blitt godt kjent med styret, fagrådet og jobber allerede målrettet med veien videre for organisasjonen og medlemmene. 

– Jeg brenner virkelig for et åpent og mangfoldig samfunn med plass for alle, sier Elisabeth. – Vi trenger rom for folk som trenger litt ekstra støtte og hjelp. Tenk om vi ikke hadde et slikt samfunn da? Det utvider perspektivet enormt og gjør oss til bedre mennesker. 

Elisabeth vet hva hun snakker om: hun har en to år eldre søster, Trine, som har Downs syndrom. De to har vært tett knyttet sammen helt fra de var små. 

–Grunnen til at jeg søkte på denne stillingen var rett og slett at den traff rett i hjertet mitt. Jeg har både personlig erfaring og yrkeserfaring som gjør at jeg har mye å bidra med. Og jeg brenner virkelig for å lede et selskap ved å bruke både hode og hjertet.

Vil løfte folk opp og frem 

Hun forteller at Trine fikk en hjerneskade under fødselen og derfor ikke har et så velutviklet språk som andre med Downs syndrom kan ha.
– Da vi var små laget vi vårt helt eget språk som ingen andre enn oss to forstod. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått lov til å ha en søster som Trine. Det har beriket meg enormt, livet får et annet perspektiv. Jeg har alltid vært opptatt av at Trine skal få det så godt som mulig, basert på hennes egne behov og ønsker.

Og nettopp dette er blitt et mantra for Elisabeth: å se folks evner og styrker, å løfte folk opp og få frem det beste i dem selv. – Det gjelder ikke bare personer med Downs syndrom, men oss alle egentlig. Det er min måte å se mennesker på og en viktig erfaring jeg tar med meg når jeg nå skal i gang med å jobbe med både styret i NNDS, sammenslåing med Ups & Downs foreningene, likepersonsarbeid og videre satsning på Oppsiden. 

– Vi kan ikke være gode på alt, men det gjelder å finne ut hva folk er gode på og fremheve dette. Teamarbeid er utrolig viktig i en organisasjon som dette, der vi har en blanding av mange forskjellige kompetanser og meninger. Her gjelder det å finne felles mål, som vi kan samarbeide om og jobbe mot. 

Daglig leder med bred erfaring

Elisabeth, som er født og oppvokst i Sveits, har en bred bakgrunn innen prosjektledelse, markedsføring og kommunikasjon fra både næringsliv og kultur. Hun har jobbet strategisk og målrettet i ulike organisasjoner, i norske så vel som internasjonale selskaper. Hennes siste jobb var i Tine med et innovasjonsprosjekt rettet mot hjemmeboende eldre.  

– Jeg jobbet med å gjøre næringsrik mat mer tilgjengelig i hjemmet. Da samarbeidet jeg mye med Oslo kommune, de ulike bydelene, eldresenter og frivilligsentraler. Å jobbe på tvers av avdelinger, med fagfolk og å bygge relasjoner er noe jeg har gjort i alle år og er noe jeg trives godt med. Dette synes jeg er utrolig viktig og noe jeg kan ta videre i NNDS. Vi klarer å nå målene bedre sammen enn alene. 

Mye på hjertet

– Det har blitt gjort mye bra i NNDS frem til nå sier Elisabeth, – men vi må få en enda tydeligere stemme utad. Vi må skape mer verdi for medlemmene våre og komme så mange som mulig til nytte. Oppsiden er et godt eksempel på dette. Dette er en verdifull plattform som vi kan jobbe enda mer med. Ved å lage en kunnskapsportal der vi kan samle informasjon etter ulike livsfaser til personer med Downs syndrom på et sted, kommer vi mange til gode. Samtidig kan den enkelte finne informasjon som er relevant for akkurat dem. Dette er unikt for vår organisasjon.

At Elisabeth brenner for jobben, tross oppstart under noe kaotiske omstendigheter, er det ingen tvil om. Hun er allerede i gang med å lage en likepersonshåndbok, planlegge landsmøte til høsten og andre aktiviteter fremover. 

Hun har så mye på hjertet at vi faktisk ikke får plass til alt i en artikkel. Vi vil derfor følge opp denne saken med flere prater med Elisabeth om ulike temaer fremover – så følg med! 


Glad jente med Downs syndrom som har mange ulike farger malt på hendene.

Bli medlem!

Et medlemskap i NNDS koster kr. 200 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  100 kr. for familiemedlemmer. En liten pris for deg, som betyr mye for oss.

Donasjons-krukke full av mynter

Støtt oss!

Alle monner drar og vi blir selvsagt veldig glade for store og små økonomiske bidrag. Doner valgfritt beløp via VIPPS nr. 84535 
( Du finner oss under Kjøp & betal).