Landskonferansen blir utsatt

En stein formet som et hjerte med sandtrand i bakgrunn

Kjære medlem! 

Vi må dessverre meddele at den planlagte Landskonferansen høsten 2020 blir utsatt til 2021 på grunn av korona-situasjonen. 

Vi ønsket, og ønsker fortsatt, å samle flere hundre deltaker til en heidundrende landskonferanse der vi over to dager skal ha fokus på Downs syndrom, metoder og strategi for bedre inkludering og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, foreldrestøtte og det nærmeste nettverkets rolle på veien mot selvbestemmelse-kompetanse og egenopplevd meningsfull hverdag. Det hele med FN’s konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som ramme. Og kanskje viktigst av alt, skape en arena der nettverksbygging, erfaringsutveksling og nye bekjentskap kan blomstre.

Å lage en alternativ, digital versjon av landskonferansen for gjennomføring 2020 har vi derfor valgt vekk, og besluttet at vi heller vil gjennomføre på tradisjonelt vis, antagelig i Gardermoen området, evt. i Oslo, men altså utsette arrangementet til neste år. Mer informasjon vil komme og vi gleder oss til å møte dere til en innholdsrik Landskonferanse i 2021.

For drypp av faglig påfyll mens vi venter på konferanse vil vi varmt anbefale vår webinar-serie som ligger på oppsiden.no (krever pålogging).

Vi minner også om våre medlemsfordeler ved Tangen Dyrepark, Kongeparken og Hjorteparken. Finn rabattkodene/linker i tidligere utsendt nyhetsbrev for betalende medlemmer.  

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! 

Med vennlig hilsen

Elisabeth de Lange,
Daglig leder i NNDS