Spesialundervisning – rettigheter og muligheter

Hvilke rettigheter har eleven til spesialundervisning og hvordan er mulighetene til å klage på undervisningen som blir gitt? Skolen er hardt presset for tiden, hva kan vi gjøre for at eleven får den undervisningen de trenger og har krav på? Dette var spørsmål som NNDS stilte forsker og seniorrådgiver ved Statped Robin Ulriksen. 

Onsdag 27. mai 2020 arrangerte Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) sitt andre webinar i serien #kunnskapomdowns. Denne gangen var temaet spesialundervisning – rettigheter og muligheter. Her får du en kort oppsummering av seminaret. På Oppsiden.no kan du se opptak av webinarte i sin helhet. 

Portrett av Robin Ulriksen, som snakker om spesialundervisning i webinaret
Robin Ulriksen, forsker og seniorrådgiver ved Statped

Lik rett til undervisning

 – Alle barn har lik rett til å være en del av et kunnskapsmiljø, starter Robin Ulriksen.

 – I stort og smått så handler det egentlig om hvordan læring blir tilrettelagt. Det som er viktig er jo at barn får være en del av et felleskap. At man legger vekt på alle barns opplevelser av å være en del av et felleskap og et sosial læringsmiljø. Og at man tar tak i utfordringene elever må ha. Da snakker vi ikke bare om det relatert til spesialundervisning, men hva elevene tar med seg hjemmefra og inn i skolen hver dag . Det er veldig viktig at skolen ivaretar helhet til eleven. Det viser seg å være en viktig faktor til elever med ulike former for utfordringer. (…) Elever som havner utenfor skolen får ofte en tilbaketrekning som gjør det vanskeligere å komme tilbake igjen. 

– Så det du sier er at om man deltar fysisk i skolen, så er det større sjanse for aktive deltagelse senere i livet også? spør Karen Synnes, som leder webinaret om spesialundervisning på vegne av NNDS. 

– Ja, det er helt riktig,  samstemmer Ulriksen. – Forskningen viser at det er kunnskapsnivået til elevene som dedikerer utdanningsutfallet, altså hvor høy utdanning de tar. Men mye forskning viser at sosial deltagelse og sosial kompetanse er like viktig. 

Hva med spesialundervisningen i korona-tiden? 

Videre snakker Robin Ulriksen og Karen Synnes om hva som har skjedd med den sosiale kontakten, deltagelsen og undervisninger når skolene har hatt stengt i Korona-krisen. Ulriksen tenker med bekymring på at det kan være vanskelig for de som har mistet mulig sosial kontakt de siste månedene og at det kan være utfordrende å komme tilbake til ordinær undervisning til høsten. Og selv om det nå er bevilget mye penger til sårbare barn – hvordan skal dette implementeres på best mulig måte?

– Det vi ser nå er at skolen har brukt ressurser på å dele klasser opp i mindre grupper. Det tenker jeg i utgangspunktet skaper muligheter til også å gi fokus til barn som trenger det ekstra. I mindre grupper er det enklere å se flere barn. Dette har jo lærere etterlyst i flere år og med lærertetthetsnormen ønsker man nettopp mindre grupper for å se flere barn. Min bekymring her er da hvem er disse lærerne vi setter inn her? Dette særlig med tanke på spesialundervisningen.

Rom for forbedring

– Ut i fra den posisjonen jeg har som forsker mener jeg det er viktig å tenke at vi har et system som hele tiden kan forbedres. At man gjør dette å både lokalt, og da tenker jeg i forhold til å være i dialog med spesialpedagog og skoleledelse. Men det er også et forbedringspotensial på nasjonalt nivå, i forhold til  å gi riktig og målrettet innsats til elever som trenger kompenserende tiltak, i en slik situasjon vi er i nå. Slik at om vi kommer i en lignende situasjon igjen er det da muligheter for å få til en mer målrettet innsats enn de har klart nå.

Det samstemmer Synnes i, som legger til at dette er noe mange har etterlyst i månedene hvor korona-pandemien har ført til lukkede dører.

– Dette har vært en informativ og god halvtime der vi har fått ryddet opp i mange ting, avsluttet Synnes. Opptaket i sin helhet kan du se på Oppsiden. 

Vi trenger din hjelp!

Vi i NNDS vil gjerne lage flere webinarer, men dette koster penger. Vi håper du vil hjelp oss ved å melde deg inn i NNDS eller Vippse et valgfritt beløp til 84535.