Varsel om landsmøte 2020 i NNDS


I henhold til vedtekter varsles herved gjennomføring av Landsmøtet 2020.

På grunn av koronasituasjonen ønsker vi ikke å oppfordre til større forsamlinger. Landsmøtet i 2020 blir derfor avholdt digitalt, men over flere dager.

Sted: https://www.digitalearsmoter.no/ (mer info og innkalling kommer på SMS)

Tid: åpner fra 25. august og avsluttes 4. september 2020, kl. 18:00.


Agenda og endelig saksliste for Landsmøtet vil bli sendt ut, og offentliggjort på våre nettsider senest en uke før Landsmøtet, i.e. den 25. august. Samtidig vil alle relevante dokumenter som skal behandles i Landsmøtet publiseres og sendes ut til våre medlemmer via https://www.digitalearsmoter.no, og via epost.

De av våre medlemmer som har saker de ønsker skal behandles på Landsmøtet bes sende disse inn til styret senest tre uker før Landsmøtet, i.e. senest den 7. august 2020.

Forslag og saker kan sendes til landsmotet2020@nnds.no

Digitalt årsmøte åpnes 25. august, og SMS sendes ut til alle medlemmer med stemmerett og som har et registrert mobilnummer. Det vil her være mulighet for å sette seg inn i sakspapirer og stemme via mobil eller PC. Avstemning vil være åpen fra 25. august til 4. september 2020 kl. 18:00. Mer info via SMS og på våre nettsider 25. august.

Resterende medlemmer har tale og forslagsrett, og må sende inn eventuelt forslag innen fristen. Disse vil finne relevante dokumenter via våre nettsider, og får disse også tilsendt via epost.
 
Vi håper på bred oppslutning om de valg og beslutninger som vil bli forlagt på Landsmøtet. 


Med vennlig hilsen
Styret i NNDS, 
Oslo, 9. juli 2020