Vi trenger deg: Bli likeperson i NNDS!

Vil du være med på å gjøre en forskjell for personer med Downs syndrom (DS) og deres familier? Vi i Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) ønsker å gjøre mer ut av likepersonsarbeidet fremover og nå trenger vi din hjelp! Bli med på likepersonskurs og bli likeperson, slik at andre kan dra nytte av din kunnskap og erfaring!

Illustrasjon av gruppe med mennesker som hopper, med armene i lufta

Hva er en likeperson? 

En likeperson er først og fremst et medmenneske, enten en person med DS eller en som har erfaring som nært familiemedlem eller pårørende til personer med DS.  Likepersonen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer, være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

– En likeperson må være åpen for andre, og ha anlegg for å være medmenneske. Likepersonsarbeidet krever at man setter av tid til andre og gir av seg selv. Det gjelder å lytte, gi råd og oppmuntre, samt vise respekt for andres valg, sier Elisabeth de Lange, daglig leder i NNDS

En likeperson er ikke en fagperson eller helsearbeider, og skal ikke ta stilling til medisinske spørsmål, eller andre utfordringer. Likepersonen skal hverken ta over ansvar for personen, innta en terapirolle eller være «støttekontakt», men bistå til mestring av egen livssituasjon og være en samtalepartner.

Hva er likepersonsarbeid? 

Likepersonsarbeid er et organisert møte mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve møtet har som mål å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom.

Målet med likepersonsarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte. Likepersonsarbeid er en omsorgsarena for og av personer med DS og pårørende. Et av likepersonsarbeidets hovedfokus er «hjelp til selvhjelp». Dette gjøres blant annet ved hjelp av aktivitetsgrupper, samtalegrupper, kurs og samlinger.

Arbeidet skal gi et annet tilbud, og dekke andre behov, enn hva det offentlige kan bidra med. Grunnideen er at mennesker i like situasjoner har fått erfaringer som kan deles, eller «den som har skoen på, vet best hvor den trykker».

Illustrasjon av to hender som former et hjerte i lufta

Hvordan blir jeg likeperson? 

Du må være medlem i NNDS og ha fått opplæring i form av et likepersonskurs i regi av NNDS. Denne høsten arrangerer vi likepersonskurs via webinar i samarbeid med Norges Handikapforbund. Opptil 10 deltakere kan være med på hvert kurs.

Etter gjennomført kurs vil deltagere signere taushetserklæring, fylle ut registreringsskjema og få tilsendt kursbevis.

Jeg håper du som ønsker å bidra med noe viktig for dine medmennesker og for NNDS som forening vil bli med på likepersonskurs. Der vil du møte andre personer som har DS eller deres pårørende, og du vil lære om likepersonsarbeid. Det kan bety mye for både deg, oss i NNDS og andre mennesker, sier Elisabeth de Lange, daglig leder i NNDS og ønsker velkommen til likepersonskurs!

Bli med likepersonskurs!

Høsten 2020 arrangerer vi første likepersonskurs i NNDS. Likepersonskurset vil holdes over nett, fordelt på tre kvelder. Vi kommer tilbake med datoer så snart de er avklart.