Påminnelse om frist 7. august for innmelding av saker til landsmøtet i NNDS

Kjære medlemmer

Vi håper dere har hatt en fin sommer.
 
Minner om at 7. august er frist for innmelding av saker til behandling på digitalt landsmøtet i NNDS og sendes til styret til landsmotet2020@nnds.no (ref. tidligere e-post 9. juli).
 
Agenda og endelig saksliste for landsmøtet vil bli sendt ut, og offentliggjort på våre nettsider senest en uke før landsmøtet, i.e. den 25. august. Samtidig vil alle relevante dokumenter som skal behandles i landsmøtet publiseres og sendes ut til våre medlemmer via https://www.digitalearsmoter.no, og via epost.
 
Digitalt landsmøte i NNDS åpnes 25. august og avstemning vil være åpen frem til 4. september kl. 18.00.
SMS sendes ut til alle medlemmer med stemmerett og som har et registrert mobilnummer. Det vil her være mulighet for å sette seg inn i sakspapirer og stemme via mobil eller PC.
 
Resterende medlemmer har tale og forslagsrett, og må sende inn eventuelt forslag innen fristen. Disse vil finne relevante dokumenter via våre nettsider, og får disse også tilsendt via epost.
 
I forbindelse med planlagt sammenslåing mellom Ups&Downs lokallagene og NNDS blir det sendt ut sammen med innkallingen til landsmøtet et ganske omfattende dokument, hvor alle kan komme med kommentarer og innspill ved behov.
 
Med vennlig hilsen
Styret i NNDS, 
Oslo, 5. august 2020