Agenda for digitalt landsmøte i Norsk Nettverk for Down Syndrom

Vi innkaller til digitalt Landsmøte, den 25. august 2020 kl. 18.00. 

Dato/tid: 25.08.2020 kl. 18.00 – 04.09.2020 kl. 18.00
Sted: Plattformen «digitale årsmøter» https://www.digitalearsmoter.no/

Landsmøtet varer i 10 dager og man kan avgi stemme frem til 4. september kl. 18.00 

En stor megafon som det strømmer ideer ut av. Mennesker under

For hvem: 

Alle medlemmer av Norsk Nettverk For Down Syndrom.
Som medlem regnes alle betalende medlemmer av NNDS i 2019. Ordinære medlemmer (Hovedmedlem/familiemedlem) har stemmerett på Landsmøtet, øvrige medlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Agenda og saksliste: 

 • Godkjenning av innkallelsen
 • Godkjenning av dagsorden (saksliste)
 • Foreningens årsmelding avsluttet pr.31.12.
 • Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
 • Fastsetting av medlemskontingent, for den påfølgende Landsmøteperiode (2 år)
 • Innkomne saker
  – Ny organisasjonsmodell – sammenslåing Ups & Downs logkallag og NNDS
  – Forslag nye vedtekter
  – Forslag arbeidsprogram for perioden 2020 – 2022
 • Valg av revisor m.m.
 • Valg av styreverv

Alle relevante dokumenter med saksliste publiseres via https://www.digitalearsmoter.no og sendes til deg som har stemmerett via e-post og sms (der korrekt mobil er registrert) tirsdag 25. august.

Du har tidligere blitt informert om hvordan vi gjennomfører landsmøtet vårt.
Du kan lese det om igjen her.

Vi ser frem til å møte dere på vårt digitale Landsmøte. 

Med vennlig hilsen 
Styret i NNDS
Oslo, 25. august 2020