Mindre enn en uke igjen digitalt landsmøte 2020 i NNDS!

Kjære medlemmer!

For første gang avholdes landsmøtet i NNDS digitalt på grunn av korona-situasjonen. Landsmøte åpner 25. august kl. 18.00 og man kan avgi sin stemme helt frem til 4. september kl. 18.00. 

Landsmøte gir oss viktige innspill for foreningens videre drift, og vi håper mange tar seg tid til å delta. Her får du en introduksjon til hvorfor vi skal ha landsmøtet og hvordan det skal gjennomføres.

Varsel om landsmøte 2020 i NNDS

Bilde av app med digitalt årsmøte

Hvorfor har vi landsmøte? 

 • NNDS avholder landsmøte hvert 2. år, og behandler saker som årsmelding, regnskap, fastleggelse av medlemskontingent, valg av nytt styre og andre innkommende saker.
   
 • Særlig en sak er spesielt viktig i år. Det er utvidelse av organisasjonen med lokallag, slik at NNDS og de Ups & Downs foreninger som ønsker kan bli en felles organisasjon.

Representanter fra Ups&Downs foreninger og NNDS har sammen jobbet frem et forslag for den nye organisasjonsformen. Tanken er at hver Ups & Downs forening skal beholde full kontroll over lokale aktiviteter og ressurser, men at vi ved å stå sammen lettere kan støtte hverandre når det trengs, koordinere felles innsats og på sikt bli en større og mer slagkraftig organisasjon.

Sammen med innkallingen til landsmøtet blir beslutningsdokumentet vedr. sammenslåing sendt ut. 

Om den nye organisasjonsmodellen får godkjenning på landsmøtet vil det bety ganske store endringer for foreningen. Derfor håper vi mange tar seg tid til å sette seg inn i forslaget, og deltar i prosessen videre slik at endringene som følger kan få en god forankring fremover.

Mens det digitale landsmøtet pågår kan du legge inn kommentarer og stille spørsmål på hver enkelt sak.

Hånd som holder en mobiltelefon og viser at han kan avgi stemme digitalt
Illustrasjon: Unfold/OBOS

Hva er et digitalt landsmøte?

Landsmøtet i år blir ikke i form av fysisk fremmøte og det blir derfor heller ikke online som et ordinært, direkteoverført landsmøte med innlegg, presentasjoner og debatt «ansikt til ansikt». 

Plattformen «digitale årsmøter»  https://www.digitalearsmoter.no/ er utviklet spesielt for frivillige lag, og vil være vårt verktøy for å få gjennomført dette landsmøtet. 

Den digitale plattformen gir alle registrerte medlemmer muligheter for å kommentere og stille spørsmål til hver enkelt sak, men vi får ikke mulighet til å komme med motforslag, benkeforslag eller på andre måter endre sakslisten fra slik den foreligger når landsmøtet starter opp 25.august kl. 18.00 

Det digitale landsmøtet innebærer altså at saksliste og dokumentasjon i innkallingen er det du skal ta stilling til og stemme over. Dvs. at du må sette deg inn i agenda og dokumentasjon, og evt. stille spørsmål og følge med på den digitale diskusjonen under landsmøtet, som bakgrunn for din digitale stemmegivning. 

Kort oppsummert: 

 • Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 31.12.2019 har stemmerett på dette landsmøtet, og vil motta sms forutsatt at korrekt mobilnummer er registrert i NNDS sitt medlemssystem. 

 • Agenda og saksliste samt alle relevante dokumenter publiseres via https://www.digitalearsmoter.no og sendes til deg som har stemmerett via e-post og sms (der mobil er registrert) tirsdag 25. august. I tillegg legges det ut på nnds.no

 • De av dere som ikke mottar sms får informasjon via e-post og kan hente sakspapirer på NNDS sine nettsider. 

 • De av dere som kun har tale- og forslagsrett får tilsendt relevante dokumenter via e-post og får tilgang via våre nettsider. 

 • Du vil få muligheten til å diskutere og stemme på de ulike sakene, men det er ikke mulig å korrigere saker som allerede har blitt lagt ut. 

 • Du kan stemme så lenge landsmøtet varer, og du kan endre stemmen din når som helst innen tidsfristen.  
Skjermbilde av mobileapp der du kan avgi stemme ved landsmøtet
Illustrasjon: Unfold/OBOS – «Diskuter og avgi stemme»

Slik gjør du det

Innkalling: 

 • 25. august vil du motta innkalling med agenda og dokumentasjon med link til tjenesten på sms og/eller e-post samt link til NNDS sine nettsider.

Innlogging: 

 • Innlogging via mobil: Bekreft mobilnummeret ditt med 4-sifret kode (som oppgitt i e-post/sms 25.aug). 
 • Innlogging via PC eller nettbrett: Logg deg inn på digitalemoter.no/xxxx  og legg inn 4-sifret kode (som oppgitt i e-post/sms 25.aug). 
 • Etter innloggingen får du tilgang til saksliste og sakspapirer (f.eks. godkjenning av årsregnskap, valg av styreverv osv.) og kan delta i avstemming.
Illustrasjon som viser hvordan man kan loggin inn, skrive inn kode, finne saksliste ved digitalt landsmøte
Illustrasjon: Unfold/OBOS – «Logg inn», «Skriv inn kode», «Saksliste og når møtet avsluttes»

Diskusjon av saker, avstemming og valg: 

 • Du kan lese deg opp på sakene når det passer deg og diskutere med andre medlemmer. 

 • Avstemning på en enkelt sak foregår via 2 trinn:
  1. Velg stemmealternativ
  2. Avgitt stemme

 • Valg av styremedlemmer foregår via 2 trinn:
  1. Velg kandidat
  2. Avgitt / rediger stemme

 • Du kan fortløpende følge med på foreløpige stemmeresultater, følge med i prosessen og få «live resultater» rett i lomma eller på PC. 
Illustrasjon: Unfold/OBOS – «Få resultater rett i lomma»
Illustrasjon: Unfold/OBOS – «Få resultater rett i lomma»

Resultat: 

 • Når møtet er avsluttet 4.sept. vil du motta sms og e-post med resultatene. 
 • Etter at du har fått tilgang til resultat kan du laste ned signert protokoll.

NNDS Landsmøte 2020 kort fortalt…

 • 8 dagers åpent digitalt landsmøte
 • Velkomstmelding, saksliste, diskusjon, avstemning, resultater og protokoll i ett
 • Du får lenke på sms, via e-post og på nettsidene
 • Ikke løsning for benkeforslag og ulik stemmevekting.

Utførlig informasjon på hvordan det hele fungerer og hvordan logge seg inn m.m. finner du på https://www.digitalearsmoter.no/for-medlemmer

De vanligste spørsmål og svar rundt det praktiske finner du her: https://www.digitalearsmoter.no/?section=faq

Ved spørsmål om fremgangsmåte/hvordan gjøre det, kan du også ringe styremedlem Kjell Vestnes på mobil 957 80 255 eller daglig leder Elisabeth de Lange på mobil 481 55 266.

Vi ser frem til å møte deg digitalt den 25.august!

Med vennlig hilsen 
Styret i NNDS
Oslo, 19. august 2020