Valgresultat etter det digitale landsmøtet i NNDS

Kjære medlemmer

Først og fremst vil vi takke for stort engasjement under vårt digitale landsmøtet.
Takk til alle som tok seg tid til å sette seg inn i sakene. Det har vært en stor glede å følge med på landsmøtet underveis.  

Går mot sammenslåing

Særlig én sak var spesielt spennende å følge med på: utvidelse av NNDS til å inkludere lokallag av Ups&Downs foreninger. Vi kan med glede informere at det var et klart flertall av de som stemte, som var for en organisasjon sammenslått med Ups&Downs lokallag. 

Etter at Up&Downs foreningene har blitt informert om resultatet fra NNDS vil de gå i gang med ekstraordinære årsmøter. Endelig resultat vil foreligge i september/oktober.

Nytt styre

Mens vi venter på endelige resultater er valgkomiteen i gang med å undersøke mulige kandidater til nytt hovedstyre. Vedkommende vil da bli foreslått som kandidater til valg på ekstraordinært landsmøte senere i høst. Målet er at det ved en sammenslåing blir et nytt hovedstyre, sammensatt med god vekting mellom lokalforeninger og sentralleddet. 

Har dere forslag til nye styrerepresentanter eller ønsker du selv å bli med? 
Send gjerne e-post til valgkomitéen, ved Lars Landsrud – lars@alpha.no.

Oslo, 10. september 2020

Med vennlig hilsen

Elisabeth de Lange,
Daglig leder i NNDS
og styret i NNDS