Webinar: Språk og taletrening i en travel hverdag

Onsdag 9. september 2020 arrangerte Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) et nytt webinar i serien #kunnskapfordowns. Denne gangen snakket Line Kristiansen Avers, fra Barnas Språksenter, om språk og taletrening hos barn med Downs syndrom. 

Her får du en kort oppsummering av webinaret.
På Oppsiden.no kan du se hele opptaket i sin helhet. 

Foto: Portrett av Line Kristiansen Avers
Foto: Reklamebyrå Circus AS

– Jeg er glødende opptatt av kommunikasjon, starter Line Kristiansen Avers og forteller videre at hun etablerte Barnas språksenter i 2012.
– Jeg har jobbet ulike steder, som habilitering, Rikshospitalet og spesialskole, og jeg opplevde at barna ikke fikk tett nok logopedisk oppfølging, forklarer om hvorfor hun åpnet senteret. Barnas språksenter har i dag åtte logopeder i teamet, som reiser rundt til barn og unge med språkutfordringer. 

Webinaret tar utgangspunkt i temaene søvn, muskler og praktiske tips for språk og tale.

Den viktige nattesøvnen 

– Vi må sikre barnas pust. Rett og slett om barna får nok oksygen. Det er viktig for kognisjon, læring, oppmerksomhet, språk og livsglede, sier Line. – Vi merker selv som voksne hvor tungt det kan være å gå gjennom dagen med lite søvn. Det man ofte ser hos barn som sover dårlig, er at de blir urolige.

Hun anbefaler at man sjekker om barna sover med lukket munn. 

– Dette er et voksende fagfelt, der man blir mer og mer oppmerksom på hvor mye bedre oksygenopptak man har når man sover med munnen igjen og puster gjennom nesen. 

Hun anbefaler appen SnoreLab som tar opp lyd. Denne kan man bruke for å registrere barnets søvn, som man igjen kan bruke til utgangspunkt for samtale med fastlegen. På den måten kan man bli henvist til en vurdering for å finne ut av om barnet har søvnapne eller ikke. 

I USA har de nå bestemt at alle barn med Downs syndrom skal få vurdering for søvnapne før de er fire år.  

– Dette har så mye å si for generell utvikling, og språk er selvsagt en del av det, sier Line.

Muskler –  grunnlag for tydelig tale

– Tale er motorikk. Vi trenger muskler og at de er bevegelige og fleksible. Vi trenger stabilitet i taleapparatet og vi trenger at barna kjenner munnen sin, fordi vi trenger taktil tilbakemelding i munnen hele tiden når vi skal snakke. Det er ikke noe vi går å tenker på, men det er sånn det er hele tiden. Når vi sier ulike lyder, klarer vi det fordi vi kjenner det. Men mange av barna (med Downs syndrom) kjenner det ikke. Derfor må vi jobbe med det. 

Hun forteller at de på Barnas språksenter mener at barna bør få fysioterapi, for eksempel Talk tools, i munnen for å klare aktivitetene spising og snakking. 

Praktisk tips for språk og tale

Språkstimulering kan være overalt, sier Line. – Ikke få dårlig samvittighet for at det er vanskelig å sette av “pedagogisk tid”. Hun trekker frem noen enkle, gode eksempler å bruke i hverdagen: 

 • Vær kort. I stedete for å si “Nei, nå må du huske å vaske hendene dine” , si heller
  “ Vaske hender” og vis med tegn.
 • Hun bruker som eksempel at man kan snakke sammen og øve på ord på tur, i badekaret, under påkledning eller i lek.
 • Man behøver ikke kjøpe dyre ting, men bruke alt som er i hjemmet som utgangspunkt.Ting som for eksempel sko eller nøkkelknippe kan utløse en samtale.
 • Har du et lekekjøkken kan man for eksempel plassere dette på det vanlige kjøkkenet, slik at man sammen kan snakke om ordene rundt det å lage mat, mens de voksne lager den.
 • Se nettsiden språkhjerte.no,  der man kan finne mange ulike spill man kan kjøpe og bruke til språkstimulering. 

– Mange barn trenger å ta inn mange ord, før de selv begynner å snakke. De lærer masse, selv om man kanskje kunne ønske at de sa mer med munnen, sier Line, og legger til at symboler og tegn er viktig for å støtte. 

Hun bruker som eksempel et barn hun har jobbet med som kun har 20 ord. 

– Da sier jeg til miljøet rundt at de må skrive ned og dokumentere de ordene barnet har. De må passe på at barna bruker de ordene de har. Repetisjon er så viktig. Jeg får ofte høre at barna sa det og det ordet tidligere, men nå er ordene borte. I forskning sier man ofte “use it or loose it” og får man ikke brukt ordet så er det andre ord som tar den plassen. 

Bøker, les med og ikke for barnet

– Teksten er ikke så viktig, lag deres egen, anbefaler Line om å lese bøker. Hun sier at man heller bør snakke om de bildene eller illustrasjonen som barna peker på.
– Snakk om det barnet er interessert i og bruk gjerne søsken til å bla i bøker sammen med. 

Hun anbefaler heller at man har et lite repertoar av bøker og leser de samme mange, mange ganger. 

– Jeg opplever at det med denne gjentagelsen er kjempefint, at de kan forvente hva som skjer og at det kan være med på å trigge en kreativitet hos dem også. 

Line avslutter med en liten sjekkliste: 

 • Sikre kommunikasjonen
 • Ta utgangspunkt i barnets interesser, kan for eksempel være et par nøkler
 • Benevning
 • konkret feedback
 • bruke ordene de har, repetisjon er viktig
 • unngå press og for mange spørsmål
 • taktilt arbeid med lyder ( å jobbe konkret med uttalen, som feks å vise med munnen at man sier mamma i stedet for amma) 

Vil du se og høre webinaret i sin helhet? 

Logg deg inn på Oppsiden.no der du finner dette og andre tidligere webinarer i serien #kunnskapfordowns i Kunnskapsbasen.

Vi trenger din hjelp!

Vi i NNDS vil gjerne lage flere webinarer, men dette koster penger. Vi håper du vil hjelpe oss ved å melde deg inn i NNDS eller Vippse et valgfritt beløp til 84535.