Webinar: Kompetansemål og læreplanforståelse

Onsdag 14. oktober 2020 arrangerte Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) et nytt webinar i serien #kunnskapomdowns. Denne gangen var temaet kompetansemål og læreplanforståelse, fortalt av Karianne Hjørnevik Nes i Fagrådet til NNDS.

Her får du en kort oppsummering av seminaret. 

Foto Karianne Hjørnevik Nes

Webinaret handlet om forventninger og ambisjoner i tråd med barn og ungdoms evner og interesser som er avgjørende for godt utbytte av opplæringen.

Kompetansemål og inkluderende opplæring

Fagrådsleder Karianne Hjørnevik Nes tok for seg det å definere kompetansemål for å sikre inkluderende opplæring for å oppnå godt utbytte for barn og unge med Downs syndrom, og viste både muligheter og utfordringer for foreldre og ansatte.

Dette er et komplisert tema der både evne/IQ-tester, PPTs sakkyndige vurdering, samarbeid hjem-skole, ansattes læreplanforståelse og skolenes pedagogikk spiller inn.

På Oppsiden.no kan du se opptak av webinarte i sin helhet. 

Vi trenger din hjelp!

Vi i NNDS vil gjerne lage flere webinarer, men dette koster penger. Vi håper du vil hjelpe oss ved å melde deg inn i NNDS eller Vippse et valgfritt beløp til 84535.