Velkommen til webinar: «Erfaringer med skolegang for barn og unge med Downs syndrom»

Det blir nok et webinar i serien #kunnskapfordowns, tirsdag 24.11. kl. 13.00.
Denne gangen med tema om foreldres erfaring med skolegang for barn og unge med Downs syndrom.

Barn med Downs syndrom fra barneskole som tenger
Barn med Downs syndrom som tegner. Foto: fra bildebanken Colourbox

Foreldreerfaring fra et skoleforløp

Webinaret gjennomføres av Kjersti Wessel Jevne og tar utgangspunkt i foreldreerfaringer fra et skoleforløp for 20 elever med Downs syndrom – fra barneskole til og med videregående skole.

Barna er nå unge voksne og utgjør en tredjedel av sitt årskull. De samlede erfaringene viser store variasjoner. Foreldrene beskriver endringer fra barneskole, til ungdomsskole og videre til videregående. Opplevelse av tilhørighet og form for undervisning varierer veldig, og det løftes fram hva slags tilrettelegging som i ulik grad fremmer muligheter og ivaretar denne elevgruppens behov. 

Temaet er både interessant og relevant for foreldre med barn i førskolealder og oppover. Mer om påmelding til webinaret i avnittet nederst.

Kjersti Jevne – utdannet barnehagelærer med master i spesialpedagogikk

Kjersti Wessel Jevne er utdannet barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet i barnehage, skole, pedagogisk- psykologisk tjeneste og habiliteringstjenesten. Fra 2016 har hun vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen Innlandet, vernepleierstudiet. I tillegg til undervisning, jobber hun her med et forskningsprosjekt som ser på unge voksne med Downs syndrom og deres foreldre sine erfaringer knyttet til skoleforløpet, overgang til arbeidsliv og betydningen av å leve et selvstendig voksenliv.
Her kan du lese mer om Kjersti Jevne

Webinaret er gratis og åpent for alle påmeldte

Vær rask og meld deg på til webinaret via denne lenken

For de som er påmeldt, er det mulig å stille spørsmål i chatten underveis på webinaret.

Glad jente med Downs syndrom som har mange ulike farger malt på hendene.

Bli medlem!

Et medlemskap i NNDS koster kr. 200 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  100 kr. for familiemedlemmer. En liten pris for deg, som betyr mye for oss.

Donasjons-krukke full av mynter

Støtt oss!

Alle monner drar og vi blir selvsagt veldig glade for store og små økonomiske bidrag. Doner valgfritt beløp via VIPPS nr. 84535 
( Du finner oss under Kjøp & betal).