Webinar: Voldsforebyggende program til personer med intellektuell funksjonsnedsettelse

Onsdag 11. november holdt Annette Solberg og Frøydis Sund fra Likestillingsenteret Innlandet et webinar om det viktige arbeidet rundt Veiledende Informasjon og Psykisk helse (VIP) .

Annette Solberg og Frøydis Sund fra Likestillingssenteret. Foto: Bjørnar Solberg

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Målsetting med VIP-programmet: Gi mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold.

På Oppsiden kan du se opptak av webinaret i sin helhet