Webinar: «Menneskerettigheter & funksjonshemming» av Kjersti Skarstad

Kjersti Skarstad. Foto: Trond Isaksen
Kjersti Skarstad. Foto: Trond Isaksen

På webinaret tirsdag 16. februar kl. 18.00 hadde vi gleden av å møte Kjersti Skarstad i samtale med fagrådsleder i NNDS, Karianne Hjørnevik Nes. De snakket om det aktuelle temaet «Menneskerettigheter og funksjonshemming».

Skarstad har skrevet den viktige boken «Funksjonshemmedes menneskerettigheter» som tar for seg hvordan rettigheter bør forstås og praktiseres. Dette er et tema som i større eller mindre grad berører oss alle, og det var en god del spørsmål som ble stilt av deltakerne på webinaret.

Litt om Kjersti Skarstad

Skarstad (f. 1986) er utdannet statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole, og er for tiden prosjektleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun har tidligere blant annet jobbet i Bufdir/Kulturdepartementet med stortingsmeldingen om utviklingshemmedes menneskerettigheter, vært tilknyttet Harvard Law School Project on Disability, og jobbet som seniorrådgiver i Stiftelsen SOR.
Skarstad befatter seg også spesielt med retten til selvbestemmelse for mennesker med psykososiale og kognitive funksjonshemminger.

Opptak av webinaret

For de som ikke hadde mulighet til å delta på webinaret eller som ønsker å se webinaret på nytt kan se opptak av webinaret om Menneskerettigheter og funksjonshemming på Oppsiden.

Vi trenger din hjelp!

Vi i NNDS vil gjerne lage flere webinarer, men dette koster penger. Vi håper du vil hjelpe oss ved å melde deg inn i NNDS eller overføre et valgfritt beløp til konto 6074.06.83090.