Webinar tirsdag 9.3. kl 15 – 16.00: «Forskning på opplæring for elever med utviklingshemming» av Gøril Moljord

Gøril Moljord er universitetslektor ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning med MA i spesialpedagogikk.

Gøril Moljord – Universitetslektor Oslo Met.
Foto: Shane Colvin, Universitetet i Oslo

Tirsdag 9. mars er vi så heldige å få med oss Gøril i samtale med en representant for Fagrådet i NNDS om temaet «Forskning på opplæring for elever med utviklingshemming». Dette er et tema som er interessant for både pedagoger og pårørende og som kan gi oss verdifull innsikt i ulike områder. Forsknings-interessen hennes er knyttet til læreplantenking, undervisningsplanlegging, læreplanarbeid og IOP (individuell opplæringsplan) og mye mer. 

Kort om bakgrunnen til Gøril Moljord

Moljord har BA i pedagogikk og MA i spesialpedagogikk og har bakgrunn fra arbeid i skole og habilitering med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. I doktorgradsprosjektet hennes står mål for opplæring og læreplantenkning for elever med utviklingshemming sentralt. Moljord sine faglige interesser er ellers knyttet til spesial/pedagogisk grunnlagstenkning, normativitet, individuelle opplæringsplaner, inkludering, omsorg og utfordrende atferd. Hun underviser i spesialpedagogiske og pedagogiske emner på grunnutdanning og etterutdanning.

Webinaret er gratis og åpent for alle påmeldte. 

Vær rask med å melde deg på til webinaret via denne lenken

For de som er påmeldt er det mulig å stille spørsmål i chatten underveis på webinaret. 

Vel møtt!