NNDS tildelt ansattgaven fra Kavlifondet

Foto: NNDS – Prisutdelingen

Norsk Norsk Nettverk For Down Syndrom har blitt tildelt 500.000 kroner av Kavlifondet fra de ansatte. Gaven skal brukes til å forske på levekår.

Tidlig i høst fikk fikk vi en kjempe hyggelig melding fra Kavli om at noen av deres ansatte hadde nominert Norsk Nettverk For Down Syndrom som mulig kandidat til å motta «ansattgaven» fra Kavlifondet.

I år deler de ansatte i Kavli ut 2,5 millioner kroner via Kavlifondet til ulike gode formål. Målet er at støtten skal bidra til å skape ringvirkninger i både enkeltmenneskers liv, i deres lokalsamfunn og storsamfunn. 60% av tildelingene går til humanitære prosjekter, 30% går til forskingsprosjekter, og de siste 10% går til kulturprosjekter.


Norsk Nettverk For Down Syndrom gikk videre i nominasjonen, og ble stemt frem av de ansatte til å motta midler fra Kavlifondet. Denne uken ble vi invitert til Kavli sitt kontor i Oslo, hvor vi ble overrakte en sjekk på hele kr. 500.000,- fra de ansatte.

Disse pengene er tenkt brukt videre i jobben med levekårsundersøkelse for mennesker med Down Syndrom.

Skal forske på livet til voksne med Down Syndrom

I 2019 startet NNDS en innsamling med mål om kunnskapsheving for Downs syndrom. I kontakt med Norsk institutt for oppvekst og aldring (NOVA) og fikk NNDS initiert en litteraturgjennomgang av forskning med fokus på levekår for voksne med Downs syndrom. 

Gjennom dette arbeidet fant man blant annet at det er svært lite forskning som inkluderer mennesker med Downs syndrom i studiedesignet. Det forskes på søsken, det forskes på foreldre, men det er nesten ingen forskning som direkte retter seg mot de som har Downs syndrom selv. Dette ønsker vi å gjøre noe med ved å la personer med Downs syndrom selv få svare på spørsmål om levekår og livskvalitet. Med pengene vi nå får fra KAVLI så skal vi sammen med NOVA, et utvidet forskningsteam og en gruppe mennesker med Downs syndrom utvikle vårt eget spørreskjema til levekårsundersøkelser, tilpasset mennesker med Downs syndrom.  

Du kan lese mer om forstudien fra NOVA her.


Kavlifondets ansattgave skaper muligheter 

Kavli eies av Kavlifondet. Alt overskudd som ikke investeres i drift og utvikling går til Kavlifondet, som så deler ut midlene til gode formål. Dette har de gjort helt siden 1962. Kavlifondet eier blant annet Q-Merieriene i Norge, og deler ut ca. 100 millioner hvert år til gode formål.

En gang i året er de over 800 ansatte i Kavlikonsernet med og bestemmer hvem som skal få støtte, gjennom ordningen kalt «ansattgavene». Da kan alle medarbeidere nominere lokale prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Målet er at støtten de gir skal bidra til å skape ringvirkninger i både enkeltmenneskers liv, i deres lokalsamfunn og i storsamfunn.

Du kan lese mer om noen av prosjektene Kavlifondet har delt ut midler til siste årene her.

Norsk Nettverk For Down Syndrom ønsker å takke alle ansatte i Kavli.

Det er en ære å bli nominert og ikke minst bli tildelt «ansattprisen».

Tusen takk for at dere vil være med oss og bidra til å samle, og spre kunnskap å informasjon om Down Syndrom.