COVD-19 vaksiner er trygge å bruke for mennesker med Downs syndrom

Et lite barn med plaster på armen etter Covid-19 vaksinasjon

Tekst: Frida Hagebø og Maria Belland Olsen
Sist endret: 27.01.2022

Ny data fra en pågående undersøkelse av COVID-19 hos personer med Downs syndrom i alderen 12 år og eldre, viser at COVID-19 vaksiner er trygge å bruke hos personer med Downs syndrom, ifølge vitenskapsorganisasjonen Trisomy 21 Research Society (T21RS).

Undersøkelsen samlet informasjon fra nesten 2000 mennesker med Downs syndrom for å kartlegge deres respons på vaksinering. Resultater viser at majoriteten opplevde ingen eller milde symptomer som smerte eller rødhet på injeksjonsstedet, eller trøtthet. Dette er vanlige reaksjoner hos den generelle befolkningen.

Blant de som opplevde symptomer på grunn av vaksinasjon, gikk de aller fleste over av seg selv og uten behov for medisinsk behandling. Vaksinene så ut til å være trygge å bruke hos både unge (12-17 år) og voksne (18 og eldre) med Downs syndrom, ifølge T21RS.

Undersøkelsen viste også at vaksinene bidrar til å beskytte personer med Downs syndrom fra å utvikle alvorlig COVID-19 sykdom. Et lite antall (14 personer; 0,8%) fikk COVID-19 etter vaksinasjon, og mer enn halvparten av disse infeksjonene skjedde mellom første og andre dose av vaksinen, altså før de ble ansett som fullvaksinert. Av de 14 ble bare to individer (som begge kun hadde én vaksinasjon) innlagt på sykehus. Alle de som fikk COVID-19 etter vaksinasjon ble friske.

T21RS forteller at de sterkt støtter vaksinasjonsprioritering og boostervaksinasjon av personer med Downs syndrom.

Denne artikkelen er basert på en pressemelding gitt av Trisomi 21 Research Society’s som kan leses i originaltekst her