Ukrainske flyktninger med Downs syndrom

Foto: canva.com

Flyktningkrisen: NNDS med Ups&Downs lokallagene har sendt ut et informasjonsbrev til Utenriksdepartementet, UDI, Helse- og omsorgdepartementet og helseregionene hvor organisasjonen ytrer ønske om å hjelpe nyankomne flyktninger med Downs syndrom. Les innholdet i brevet under, eller se pdf-fil nederst på siden.

Bistand til nyankomne flyktninger med Downs syndrom.

Interesseorganisasjonen Norsk Nettverk for Down syndrom (NNDS) med Ups&Downs lokallagene sender ut dette informasjonsbrevet fordi vi ønsker å tilby bistand til flyktninger og andre nyankomne mennesker med Downs syndrom i Norge.

NNDS med Ups&Downs lokallagene er Norges interesseorganisasjon for Downs syndrom, med 12 lokallag spredt rundt omkring i Norge. Organisasjonen har eget fagråd for utarbeidelse av oppdatert kunnskap om Downs syndrom på norsk, et nettverk av likepersoner tilknyttet våre lokallag, samt et nettverk med god geografisk dekning hvor vi kan bistå med sosial integrering og støtte. Vi kan også bidra med å finne kontaktpersoner eller vise til andre instanser som de nyankomne kan henvende seg for den faglige eller praktiske støtten de trenger.

Dersom det ankommer flyktninger med Downs syndrom til Norge, er disse, deres nærstående og/eller medarbeidere knyttet til mottaksapparatet hjertelig velkommen til å kontakte vår forening via daglig leder.