Landsmøte 2022 for NNDS med Ups&Downs lokallagene

Landsmøtet er det øverste beslutningsorganet i vår organisasjon, og arrangeres annethvert år, med neste landsmøte i september 2022.

Hva er landsmøtet?
Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og skal holdes en gang annethvert år, eller ved ekstraordinær innkalling.

Hvem kan delta?
Landsmøtet består av Hovedstyret og 2 delegater per lokallag med hver sin stemme. Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som delegat. 

Forslag til behandling?
Medlemmer kan sende forslag til behandling i landsmøtet hvis det er en sak av en slik karakter at hovedstyret alene ikke kan behandle forslaget. Hvorvidt en sak står i en slik stilling, kan avklares ved henvendelse til styret.

Agenda?
Landsmøtet har en vedtektsbestemt fast agenda som offentliggjøres 1 -en- uke før landsmøtet finner sted.

Formål?
Landsmøtet skal blant annet behandle regnskap og budsjetter, samt fastsette medlemskontingent.

Sakspapirer til landsmøtet 2022
Under finner du alle saksdokumentene til Landsmøtet 2022 som arrangeres 18. september i Oslo. Eventuelle spørsmål som gjelder dokumentene, kan sendes til daglig leder ingrid.marvin@nnds.no eller du kan kontakte styret i lokallaget ditt.