Aktuell forskning om Downs syndrom fra Karolinska Institutet. Onsdag 15. februar klokka 19

Velkommen til digitalt foredrag onsdag 15. februar klokka 19.00 med forskere fra Karolinska Institutt i Sverige. Foredraget holdes på Zoom og er et felles medlemsarrangement for medlemmer av Down Syndrom Norge og Svenska Downföreningen.

Foredraget er todelt:

Del 1: Downs syndrom og Kreftrisiko

Ann Nordgren og Alexandra Wachtmeister forteller om dagens kunnskapsstatus og fremtidige forskningsprosjekter innen kreftforskning hos personer med Downs syndrom. Gjennom registerdata og nye genetiske metoder har forskningen som mål å få innsikt i kreftrisiko hos barn og voksne med Downs syndrom og fremtidige behandlingsmuligheter.

Del 2: Hvordan lærer du når du har en utviklingshemming?

Johan Lundin Kleberg forteller om forskning i grenselandet mellom psykologi, medisin og kunstig intelligens med mål om å skape nye måter å studere og praktisere læring på. Forskningen er en del av UNIKA-prosjektet, som undersøker atferd og tenkning til mennesker med ulike genetiske syndromer.

Om foreleserne:

Ann Nordgren er overlege og professor i klinisk genetikk, med lang erfaring innen barnekreftforskning. Alexandra Wachtmeister er lege og doktorgradsstudent ved Karolinska Institutet. Johan Lundin Kleberg er psykolog og førsteamanuensis og forsker ved Stockholms universitet og Karolinska Institutet.

Påmelding via Zoom her: Meeting Registration – Zoom

Er du ikke medlem? Meld deg inn her: Bli medlem – Oppsiden – Du kan hjelpe, meld deg inn her! (nnds.no)