Veileder for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom

Downs syndrom Norge ønsker bedre utdanningsmuligheter for barn og unge med Downs syndrom. Fagrådet vårt har derfor laget en veileder for inkluderende opplæring. Veilederen har som mål å forbedre utdanningsmulighetene til barn og unge med Downs syndrom. Veilederen skal bidra til å sikre alle sin rett til likeverdig og inkluderende opplæring og fremme mulighetene for livslang læring.

Veilederen er utviklet av fagrådet til Downs syndrom Norge ut fra to publikasjoner som vi har hentet både inspirasjon og kunnskap fra:

  1. Guidelines for Inclusive Education, utviklet av National Down Syndrome Society og Down Syndrome Education International (USA) i desember 2021.
  2. International Guidelines for education of learners with Down syndrome, utviklet av Down Syndrome International i 2020.

Fagrådet til Downs syndrom Norge (DSN) har oversatt og tilpasset anbefalinger og råd fra disse to internasjonale publikasjonene til norsk kontekst. Norsk lovverk, norsk forskning og gjeldende politikk på området er derfor innarbeidet i veilederen. Veilederen er skrevet med utgangspunkt i kunnskapsstatus og regelverk per juni 2022.

Målene med veilederen er å:

  • formidle tydelige anbefalinger basert på forskning, politikk og praksiserfaringer.
  • støtte mennesker med Downs syndrom og deres pårørende i arbeidet med å få likeverdig og inkluderende opplæring på lik linje med andre innbyggere.
  • støtte det norske utdanningssystemet på alle nivåer i arbeidet med å oppfylle forpliktelsene i FN-konvensjonen; bidra til å overvåke i hvilken grad myndighetene klarer å oppfylle sine forpliktelser.
  • gi spesifikk veiledning til alle personer i utdanningssystemet (personer med Downs syndrom, deres familier, omsorgspersoner og støttespillere, fagpersoner på utdanningsområdet, ledere, tjenester og myndigheter, nasjonale, regionale og lokale funksjonshemmings- og utdanningsorganisasjoner og organer) om god praksis og hvordan man kan ta i bruk denne beste praksis i opplæringen og utdanningen for elever med Downs syndrom.

Veien videre – hva skjer nå?

  • Den 9. februar presenterte to av forfatterne veilederen på UngSOR konferansen. Se video-opptaket «Inkluderende utdanning – UngSOR23» lenger nede på denne siden.
  • Vi vil arrangere et digitalt foredrag for våre medlemmer der veilederen presenteres av fagrådet. Mer informasjon kommer senere.
  • På Verdensdagen for Downs syndrom, 21. mars 2023, skal veilederen overrekkes kunnskapsminister Tonje Brenna. TV BRA vil dekke overrekkelsen.

Aktuelle lenker:

Glad jente med Downs syndrom som har mange ulike farger malt på hendene.

Bli medlem!

Et medlemskap i NNDS koster kr. 200 per år for hovedmedlem eller støttemedlem og  100 kr. for familiemedlemmer. En liten pris for deg, som betyr mye for oss.

Donasjons-krukke full av mynter

Støtt oss!

Alle monner drar og vi blir selvsagt veldig glade for store og små økonomiske bidrag. Doner valgfritt beløp via VIPPS nr. 84535 
( Du finner oss under Kjøp & betal).