Foredrag: Pårørende og deres utfordringer – om stressmestring, medavhengighet og hvordan unngå å bli rammet av utbrenthet

Bilde av foredragsholder Bella Stensnas

Velkommen til digitalt Zoom-foredrag med psykolog Bella Stensnäs mandag 22. mai klokka 19:00.

Foredraget handler om pårørende og deres utfordringer – om stressmestring, medavhengighet og hvordan unngå å bli rammet av utbrenthet, og er et felles medlemsarrangement for medlemmer av Downs Syndrom Norge og Svenska Downföreningen. 

Er du ikke medlem? Meld deg inn her.

Om foredraget:

  • Tema: Pårørende og deres utfordringer
  • Når: 22. mai 2023 kl. 19:00 til 21:00. Foredraget vil vare i 2 timer, med en pause i midten. Det vil være mulig å stille spørsmål.
  • Hvor: Digitalt foredrag på Zoom
  • For hvem: Medlemmer av Downs syndrom Norge og Svenska Downföreningen

Foredraget vil handle om forståelsen av eget stress, betydningen av egen restitusjon, risikofaktorer i form av utmattelsessyndrom og hvordan medavhengighet kan håndteres. Det vil bli gitt konkrete råd om hvordan man kan mestre egen livssituasjon og finne en balanse i sin rolle som pårørende.

Om Bella Stensnäs:

Bella er psykolog og har jobbet som klinisk psykolog siden 2000. Hun har blant annet jobbet med utmattelsessyndrom og helseproblemer som er stressrelatert.

En stor del av hennes arbeid er rettet mot pårørende som blir utmattet av forholdet til en med fysiske/psykiske utfordringer og livssituasjonen dette kan føre til.

For mer informasjon om Bella Stensnäs, sjekk ut nettsiden hennes: https://www.bellapsykolog.se/

Ønsker du en liten smakebit på foredraget kan du se på denne videoen fra Attention, hvor Bella snakker om konflikter.