Rocktober: Webinar om utøvende funksjoner

Velkommen til Rocktober webinar med Dr. Deborah Fidler! Hun er en av verdens fremste internasjonale forskere på Downs syndrom med en rekke prosjekter. Hun har også vært en av hovedtalerne på Word Down Syndrome Congress! 🙌🤩

Torsdag 26. oktober kl. 20:00 holder hun et eksklusivt, gratis og digitalt foredrag for det svenske Downsforbundet, Downs syndrom Norge og den danske Downs syndromforeningen. Alle er velkomne.

Foredraget vil handle om de kognitive evnene som kreves for å løse hverdagslige problemer og utføre målrettede handlinger

Om webinaret

Deborah vil forelese om hvordan du kan støtte mennesker med Downs syndrom i deres utøvende funksjoner. Hva er utøvende funksjoner? Vel, det er alt som skjer fra du har fått en idé om noe du vil gjøre, og til du faktisk har gjort handlingen. Det handler om problemløsning og målrettede handlinger.

For eksempel kan det være alle trinnene mellom det å føle at du har lyst på kaffe, til å sitte med en kaffekopp i hånden. For et barn kan det for eksempel være det som skjer fra det ser et annet barn på lekeplassen som det ønsker å leke med, til det har bygget noe sammen med det andre barnet i sandkassen.

Personer med Downs syndrom har ofte utfordringer med utøvende funksjoner. I løpet av webinaret vil du få innsikt i hva forskning sier om utøvende funksjoner for personer med Downs syndrom, og du vil få vite hvordan du kan støtte utviklingen av disse funksjonene – spesielt når det gjelder små barn med Downs syndrom.

  • Når: Torsdag 26. oktober 2023
  • Tid: Kl. 20:00 – 21:00
  • Hvor: Digitalt via Zoom
  • Webinaret vil bli holdt på engelsk.
  • Webinaret blir dessverre ikke tatt opp.
  • For hvem: Medlemmer av Downs Syndrom Norge, Svenska Downföreningen og danske Downs syndromforeningen.

Er du ikke allerede medlem kan du bli det her.

Om Dr. Deborah Fidler

Dr. Deborah Fidler, PhD, er professor i divisjonen for menneskelig utvikling og familiestudier ved Colorado State University. Hun er også direktør for Prevention Research Center ved Colorado State University og senterets divisjon for intellektuell funksjonshemming.

Hennes forskningsområde er innen livslang læring hos personer med utviklingshemming, med særlig fokus på kognisjon og selvregulering hos personer med Downs syndrom.

Dr. Fidler er også medredaktør av International Review of Research in Developmental Disabilities og har nylig fullført en fireårsperiode som redaktør av American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. Hun har publisert over 85 artikler og tekster om kognisjon og intervensjon hos barn med Downs syndrom og utviklingshemming.

Om Rocktober

I oktober er Downs syndrom fremhevet i flere land rundt om i verden gjennom Down Syndrome Awareness Month / Downs syndrom-fokus-måned. Vi kaller måneden Rocktober!
Hvert år bruker vi denne måneden til å snakke ekstra høyt om rettigheter og muligheter for mennesker med Downs syndrom.