Inspirasjons- og metodehefte

Dette metodeheftet er bygget på erfaringer gjort i løpet av 3 år på Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad og andre skoler på Østlandet. Utgangspunktet for metodene er utviklet i samarbeid med lærere på barneskolen og forfatterne har jobbet videre med de samme metodene på videregående skole. For elever med Downs syndrom i barneskolen vil det også være viktig med metoder for les og skriv, og mer konkrete metoder for bruk av Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Bilde av Metodeheftets forside

Målet med dette heftet, er at dette heftet sammen med filmen Sannas vei til vitnemålet – En historie om inkluderende og likeverdig opplæring kan bidra til at flere elever får tilgang til og utbytte av likeverdig og inkluderende opplæring. Metodeheftet er også basert på kunnskap som formidles i veileder for inkluderende opplæring forbarn og unge med Downs syndrom (VIODS). Det er derfor lenker til definisjoner, lover og anbefalinger som er beskrevet i veilederen i dette metodeheftet.

Nedlastbare vedlegg

Vi har også laget podkast om inkluderende opplæring!

Hvordan får man til inkluderende opplæring i praksis? Hva må til? Sesong to av Snakk om Downs, podkasten til Down Syndrom Norge, handler om inkluderende opplæring og hvordan man kan få det til. Hør podkasten her:

Mer om inkluderende opplæring for elever med Downs syndrom: