Podkast om inkluderende opplæring

Downs Syndrom Norge sitt fagråd laget i fjor «Veileder for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom.» Nå har vi sammen med Karen Knudsen Synnes også laget en ny sesong av podkastserien «Snakk om Downs» med tema inkluderende opplæring.

Karen er mor til en gutt med Downs syndrom, medlem av fagrådet vårt og har master i språk og litteratur, er pedagog, veileder og underviser i Karlstadmodellen. Gjennom 8 episoder møter vi personer med, både profesjonell og personlig, erfaring med inkluderende opplæring. De forteller om deres erfaringer, og hvordan inkluderende opplæring ser ut fra deres perspektiv.

Den første episoden handler om hvordan lærer André Kvevik etablerte et godt samarbeid med hjemmet, og jobbet knallhardt for å få til inkluderende opplæring i praksis.

Du kan høre episoden her:

Har du lest Inspirasjons- og metodeheftet for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom?

Mer om inkluderende opplæring: