Flygeblad om inkluderende opplæring

Her kan du printe ut flygeblader med ulike tema tilknyttet opplæring av elever med Downs syndrom. Flygebladene inneholder QR-kode som viser vei til digitale ressurser vi har på nettsidene for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom. Del gjerne disse med skolen eller andre som flygebladene kan være relevant for.

NB! Husk å printe de ut ensidig 😊

Læringsprofilen til elever med Downs syndrom

Hva er inkluderende opplæring?

Nasjonale og internasjonale rettigheter og retningslinjer innen utdanning

Mer om inkluderende opplæring: