Fagrådet

Fagrådet skal bistå foreldre og fagfolk med informasjon om Down syndrom. Videre skal fagrådet gi innspill til aktuelle tema for kurs, seminarer og konferanser og også kunne delta som forelesere og kursholdere. Foreldre og fagfolk har mulighet til å stille spørsmål direkte til det enkelte medlem i fagrådet for å få hjelp. Fagrådet spiller en viktig rolle i Norsk Nettverk For Down Syndrom sitt arbeid. Medlemmer i fagrådet skal bidra med kunnskap fra sitt fagområde gjennom artikler, konkrete svar på henvendelser på tlf og e-post eller på diskusjonsforum, som foredragsholder på landskonferanser og annen kursvirksomhet og som aktiv deltager på våre samlinger. Det er også ønskelig at fagrådet bidrar til å skaffe til veie nye artikler og forskningsrapporter fra hele verden. Videre er det aktuelt at fagrådets medlemmer bidrar til ny informasjon på norske gjennom temahefter,bøker med mer. Sammensetningen på fagrådet har variert noe i årenes løp. I dag er det 10 faste medlemmer. Fagrådet har som regel en samling i året, tillegg til mer uformelle møtepunkter og samarbeid med styret.

Fagrådet i 2019

Navn

 

Fagområde

Brynhild Haugen Solberg

Fysioterapeut

 

Fysioterapi
Motorisk utvikling

Ann Mari Haug

Vernepleier

Nyfødt området

Kari Rein

Jurist

Lover og rettigheter

Karianne Nes Hjørnevik

Veileder i Karlstadmodellen

Språk og språkutvikling
Karlstadmodellen

Liv Inger Engevik

Spesialpedagog, pH.D

DSL+

Spesialpedagogikk
Språk

Marie Haavik

Psykolog

 

 

Karen Knudsen Synnes

lektor / veileder i Karlstadmodellen

 

Språk / barnehage / skole

Åse Gilleberg

Jordmor

 

Nyfødt og barsel

Eirik Berge Eikenæs

Lege

Alzheimers

Øre, nese, hals

Line Avers

Logoped

Talktools

Barnas språksenter