Styret

Fra vedtektene vedtatt 25. november 2020: Foreningens daglige arbeid ledes av styret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet. Styret velges ved særskilt valg og består av: • leder • nestleder • 5 – 9 styremedlemmer Styret er beslutningsdyktig når minst 50% er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer. Flertallet av styret som er valgt, skal være mennesker med Downs syndrom og/eller foreldre/pårørende til mennesker med Downs syndrom.

 

Fra oktober 2022 består styret av:

Randi Ødegaard (styreleder)

John Peter Gausdal (nestleder)

Christina Skadberg

Magnus Vøllo

Britt Bonna Ringerike

Elias Davis Lundereng

Maria Belland Olsen

 

Styret har ansatt daglig leder Ingrid Marvin. Kontaktinformasjon: ingrid.marvin@nnds.no eller tlf 92014567