Styret

Fra vedtektene vedtatt 14.januar 2019:
Foreningens daglige arbeid ledes av styret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet.
Styret velges ved særskilt valg og består av:
• leder
• nestleder
• 5 – 9 styremedlemmer
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer.
Flertallet av styret som er valgt, skal være mennesker med Down Syndrom og/eller foreldre/pårørende til mennesker med Down Syndrom.

Fra mars 2019 består styret av:
Randi Ødegaard (styreleder)
Kjell Vestnes
Marte Wexelsen Goksøyr
Magne Ilsaas
Glenn Sakshaug
Karianne Hjørnevik Nes
Oddvin Hansen
Karen Synnes