Snakk om Downs

Hva er ‘Snakk om Downs’?

‘Snakk om Downs’ er en serie med fem panelsamtaler hvor forskjellige mennesker snakker sammen om livet med Downs syndrom. Med panelsamtale mener vi at det vil være fem personer som snakker sammen rundt et valgt tema. Disse personene deler sine erfaringer i livet med Downs syndrom. De kan ha like, eller forskjellige, synspunkter når det kommer til temaet for samtalen. Samtalene vil finne sted live på Zoom, et digitalt verktøy for videomøter og videokonferanser.

Ønsket vårt for disse samtalene er at vi kan lytte og lære av hverandres erfaringer, reflektere sammen og få ny innsikt i hvordan andre i lignende situasjoner har det. Vi ønsker altså å få frem ulike perspektiver på hvordan livet med Downs syndrom er ved å tilrettelegge for ærlige samtaler hvor egne erfaringer deles.

Hvilke tema vil du det skal snakkes om?

En viktig del av prosjektet er at du skal få være med å påvirke hva vi skal snakke om, og vi fikk inn mange gode forslag til tema for samtalene (fristen for å sende inn var 15. mai 2023). Temaene for samtalene vil publiseres fortløpende.

Du kan søke om å få være samtaledeltaker

Du kan søke om å få være med i samtalene. Når tema for samtalene er bestemt, vil vi søke samtaledeltakere og fastsette tidspunkt for de forskjellige samtalene.

Fakta om ‘Snakk om Downs’

 • Serien ‘Snakk om Downs’ vil bestå av til sammen fem samtaler med forskjellige tema.
 • Det vil være fem samtaledeltakere i hver samtale. I tillegg vil Liv Ronglan og Geir Hagberg fra Dialog i Praksis være med og sørge for at samtalene flyter godt.
 • Samtalene vil være live på Zoom, et digitalt verktøy for videomøter og videokonferanser.
 • Samtalene vil vare i ca. 1,5 time.
 • Du kan sende inn skriftlige spørsmål til deltakerne på forhånd eller underveis i samtalene.
 • Samtalene vil bli tatt opp og publisert som video og podkast i etterkant.
 • Du kan komme med forslag til tema for samtalene innen 15. mai 2023.
 • Dagen før og dagen etter samtalene vil vi ha åpen linje på telefonen sånn at du kan ringe inn for å snakke deg ferdig om synspunktet ditt. Kanskje du kom på noe du ikke fikk sagt, da kan du ringe inn eller sende mail så vi får høre hva du har å si. Snakk om det – vi vil gjerne vite hva du føler.
 • Tidspunkt, tema og samtaledeltakere vil bli annonsert på denne siden og i våre sosiale medier.

Samtalene i serien

 1. Første samtalen var 13. juni 2023. Temaet var fordommer, du kan lese mer om denne samtalen her.
 2. Den andre samatlen var 29. august 2023. Temaet var hvordan forklare Downs til andre. Du kan lese mer om samtalen her.
 3. Den tredje samtalen er 28. september 2023. Temaet er Voksenlivet med Downs syndrom. Du kan lese mer om samtalen her.


Serien er et samarbeid mellom Downs syndrom Norge og Dialog i Praksis. Prosjektet er støttet av Stiftelsen DAM.