Med oss – ikke for oss!

Verdensdagen for Downs syndrom 2023 oppfordrer vi mennesker og organisasjoner over hele verden til å være #MedOssIkkeForOss

En menneskerettighetsbasert tilnærming til funksjonshemming

Med budskapet «Med oss – ikke for oss» går vi videre fra den utdaterte veldedighetsmodellen for funksjonshemming, der mennesker med funksjonshemming ble behandlet som gjenstander for veldedighet, noen som fortjener medlidenhet og som må være avhengig av andre for støtte.

En menneskerettighetsbasert tilnærming har fokus på at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å bli behandlet rettferdig og ha de samme mulighetene som alle andre – at de kan samarbeide med andre for å forbedre livene sine.

Vårt globale nettverk oppfordrer alle:

  • støttespillere til å være med oss – ikke for oss. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne krever at alle skal ha frihet til å ta sine egne valg. Men mennesker med Downs syndrom har ofte dårlig eller kontrollerende støtte. Ofte gjør deres støttespillere ting for dem, ikke med dem.
  • organisasjoner til å inkludere mennesker med Downs syndrom og være med oss – ikke for oss. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne krever full og effektiv deltakelse av mennesker med funksjonshemming. Men mange organisasjoner utelukker mennesker med Downs syndrom fra å delta i arbeidet deres. De tar avgjørelser for dem ikke med dem.
  • beslutningstakere til å forplikte seg til å involvere organisasjoner som representerer mennesker med Downs syndrom i alle beslutninger, og jobbe med oss – ​​ikke for oss. Down Syndrome International og dets medlemmer er organisasjoner for mennesker med funksjonshemminger. Dette betyr at vi representerer og jobber med mennesker med Downs syndrom, ikke bare for dem. FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at organisasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne bør involveres i all politikk og beslutningstaking. Men organisasjoner som representerer mennesker med Downs syndrom blir ofte ekskludert.

Budskapet er hentet fra den internasjonale nettsiden for Verdensdagen.

Denne videoen forklarer hva «Med oss​ – ikke for oss» betyr.